Комисије за избор пројеката у области културног наслеђа у 2020. години

Kомисија за избор пројеката из области прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања АРХИВСКОМ ГРАЂОМ

 1. Вера Филиповић - архивски саветник, Архив Србије,
 2. Славица Соломун -  архивски саветник, Архив Србије,
 3. Златибор Марковић -  архивски саветник, Архив Србије.

 

Kомисија за избор пројеката из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА

 1. Мирјана Благојевић -  археолог, конзерватор-саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе
 2. Аца Ђорђевић - археолог, музејски саветник Народног музеја у Београду
 3. Наташа Церовић -  археолог, музејски саветник Народног музеја у Београду

 

Комисијa за  избор пројеката из области БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 1. Владимир Шекуларац, библиотекар саветник у пензији,
 2. Весна Стевановићзаменик управника Народне библиотеке Србије и руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије,
 3. Мр Ивана Тодоровић, виши библиотекар у Народној библиотеци Србије.

 

Комисија  за избор пројеката у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења СТАРЕ И РЕТКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

 1. Владимир Шекуларац, библиотекар саветник у пензији,
 2. Весна Стевановићзаменик управника Народне библиотеке Србије и руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије,
 3. Мр Ивана Тодоровић, виши библиотекар у Народној библиотеци Србије.

 

Комисиј за избор пројеката из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и  коришћења МУЗЕЈСКОГ  наслеђа

 1. Мр Катарина Митровић, историчар уметности, виши кустос у Историјском музеју Србије;
 2. М.А Јован Божиновић, музејски саветник, конзерватор у Музеју науке и технике;
 3. Биљана Црвенковић, историчар уметности, виши кустос у Музеју примењене уметности;
 4. Мр Сања Грујичић Цупаћ, секретар Комисије, саветник у Министарству културе и информисања.

                         

Kомисија за избор пројеката из областиприкупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања НЕМАТЕРИЈАЛНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ

 1. Светлана Ћалдовић Шијаковић - етнолог, виши кустос, директор Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно,
 2. Драгиња Маскарели -  виши кустос у Музеју примењене уметности,
 3. др Милош Матић -  музејски саветник у Етнографском музеју.

 

Kомисија за избор пројеката из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

 1. МА Ненад Лајбеншпергер -  историчар, саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд
 2. мр Владимир Булајић – сликар, конзерватор рестауратор, саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд
 3. Брана Павелка Стојковић – архитекта, саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд у пензији