Радна група за израду Нацрта закона о регистрима архивске грађе

Радна група за израду Нацрта закона о регистрима архивске грађе, образована Решењем министра културе и информисања број 119-01-161/2020-02 од 09.07.2020.године.

Задатак Радне групе је да изради текст Нацрта закона о регистрима архивске грађе (у даљем тексту: Нацрт закона) са образложењем, анализом ефеката закона и другим прописаним пропратним материјалом, учествује у спровођењу јавне расправе о Нацрту закона и разматрању примедби, предлога и сугестија учесника јавне расправе, учествује у усаглашавању текста Нацрта закона са прибављеним мишљењима од органа државне управе, посебних организација и тела који су у складу са посебним прописима овлашћени за давање мишљења у поступку припреме материјала за седницу Владе, као и у припреми предлога мишљења о амандманима народних посланика поднетих на Предлог закона, као и у изради подзаконских аката уколико буду предвиђени Нацртом закона.

Председник:

  • Милан Јакшић, виши архивист у пензији;

Чланови: 

  • др Татјана Кикић, архивски саветник у Архиву Србије;
  • Татјана Драгићевић, архивски саветник у Архиву Србије;
  • Татјана Бојић Јурић, самостални саветник у Министартву културе и информисања;
  • Невенка Михајловић, саветник у Министарству културе и информисања;