Радна група за утврђивање спискова и историјата покретних предмета који су од посебног културног и историјског значаја

Радна група за утврђивање спискова и историјата покретних предмета који су од посебног културног и историјског значаја а који се налазе у оквиру Дворског комплекса на Дедињу у Београду и другим установама заштите културних добара, а који покретни предмети могу са истог основа бити предмет интересовања Радне групе (Решење Министарства културе и информисања, број: 119-01-99/2019-02 од 27.03. 2019. године, о образовању Радне група за утврђивање спискова и историјата покретних предмета који су од посебног културног и историјског значаја а који се налазе у оквиру Дворског комплекса на Дедињу у Београду).

У Радну групу именовани су:

- Соња Зимонић, посебни саветник министра културе и информисања;

- Владимир Којичин, саветник у Министарству културе и информисања;

- Светлана Митић, музејски саветник, Музеј савремене уметности;

-Татјана Бојић Јурић, самостални саветник у Министарству културе и информисања;

- Алисон Ендрјуз, истраживач Историје, Фонд Краљевски Двор;

- Андрија Шошић, истраживач Историје, Фонд Краљевски Двор;

- Видак Орловић, истраживач Историје, Фонд Краљевски Двор;

-. Урош Перезановић, истраживач Историје, Фонд Краљевски Двор.

(Решење о допунама Решења Министарства културе и информисања, број: 119-01-99/2019-02 од 04.12.2019. године, о образовању Радне група за утврђивање спискова и историјата покретних предмета који су од посебног културног и историјског значаја а који се налазе у оквиру Дворског комплекса на Дедињу у Београду – (допуњен је и назив Радне групе)).