Imenik Ministarstva kulture

Kabinet ministra kulture

Ministar kulture 

 

Nikola Selaković
kabinet@kultura.gov.rs

 

Kontakt: Slađana Pupavac

telefon: +381 11 339-86-38

                  +381 11 292-89-62
sladjana.pupavac@kultura.gov.rs

 

Slavica Marković

šef Kabineta ministra kulture

telefon: +381 11 339-86-38

                  +381 11 292-78-05
slavica.markovic@kultura.gov.rs


Kontakt: Radmila Bulatović

telefon: +381 11 339-86-38

                  +381 11 292-89-62
radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

 

 

Pres služba

telefon : +381 11 339-87-57
press@kultura.gov.rs

 

Jelena Jovanović

savetnik

telefon : +381 11 292-78-63
jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Jelena Đukić

telefon : +381 11 292-78-60
djukic.jelena@kultura.gov.rs

 

Aleksandra Todić

telefon: + 381 11 292-78-80

aleksandra.todic@kultura.gov.rs

Državni sekretari

Državni sekretar

Lav Grigorije Pajkić
lav.pajkic@kultura.gov.rs


Kontakt: Tijana Marinković

telefon: +381 11 292-78-32
tijana.marinkovic@kultura.gov.rs   

          


Državni sekretar

Miomir Đorđević
miomir.djordjevic@kultura.gov.rs


Kontakt: Maja Tasić

telefon: +381 11 292-78-34
maja.tasic@kultura.gov.rs    

 

 

Sekretarijat Ministarstva

Sekretar Ministarstva

Slavica Jelača
slavica.jelaca@kultura.gov.rs


Kontakt osoba: Daniela Oštir
telefon: +381 11 334-56-54
daniela.ostir@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

 

Dejan Đurić
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon: +381 11 292-78-86
dejan.djuric@kultura.gov.rs

 

Grupa za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva

 

Tijana Borozan Dragaš
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-78-87
tijana.borozan.dragas@kultura.gov.rs

 

Jasmina Popović
savetnik
Plan, analiza i podrška poslovima finansijskog upravljanja i kontrole
telefon: +381 11 292-78-43
jasmina.popovic@kultura.gov.rs

 

Tanja Krsmanović Nestorović
savetnik
bilans, plan, analiza i izvršenje finansijskog plana
telefon: +381 11 292-78-78
tanja.krsmanovic@kultura.gov.rs 

 

Teodora Radulović
saradnik
izvršenje finansijskog plana po osnovu fakturisanih tekućih rashoda Ministarstva
telefon: +381 11 292-78-18
teodora.jovovic@kultura.gov.rs

 

Grupe za  ekonomsko-finansijske poslove  ustanova kulture

 

Ljubica Ćosović
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-78-41
ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

 

Branislav Obradović
savetnik
telefon: +381 11 292-89-42
branislav.obradovic@kultura.gov.rs

 

Odeljenja za opšte-pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki

 

Predrag Blagojević
viši savetnik
koordinacija pravnih poslova Ministarstva
telefon: +381 11 292-89-66
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

 

Nataša Zavođa
viši savetnik
telefon: +381 11 292-89-64
zavodja.natasa@kultura.gov.rsJelena Jovanović
samostalni savetnik
pravni poslovi i saradnja sa Državnim pravobranilištvom
telefon: +381 11 292-89-49
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za upravljanje kadrovima i informacije od javnog značaja

 

Nataša Kapović
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-89-50
natasa.kapovic@kultura.gov.rs

 

Marina Šinko
savetnik
koordinator za pristup informacijama od javnog značaja i interno i eksterno informisanje
marina.sinko@kultura.gov.rs

 

Bojana Bosnić
referent
personalni poslovi i evidencija kadrova
telefon: +381 11 292-89-58
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

 

Grupa za javne nabavke i elektronsko poslovanje

 

Vladimir Kojičin
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe 
telefon: +381 11 292-89-67
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 

 

Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju

Danijela Vanušić
v.d. pomoćnika ministra
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

 

kontakt osoba:Milica Lazović

telefon: +381 11 339-85-14
                  +381 11 292-78-08
milica.lazovic@kultura.gov.rs

 

Vesna Maricki Ostojić
viši savetnik
integralna zaštita kulturnog nasleđa            
telefon: +381 11 292-78-56
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Tatjana Bojić Jurić
viši savetnik
pravni poslovi u oblasti kulture 
telefon:+381 11 292-89-40
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs

 

Aleksandra Kočijašević
samostalni savetnik
normativni, imovinski i pravni poslovi u oblasti kulture 
telefon: +381 11 292-78-40
aleksandra.kocijasevic@kultura.gov.rsOdeljenje za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju


Miloš Gajić

viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon: +381 11 292-89-40
milos.gajic@kultura.gov.rsGrupa za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbina i fondacija


Olivera Ignjatović

samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-78-91
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Vanja Vulević
samostalni savetnik
zadužbine i fondacije, saradnja sa programima zaštite vojnih memorijala i saradnja sa organizacijama civilnog društva
telefon: +381 11 292-89-67
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Aleksandra Fulgosi
savetnik
zaštita arhitektonskog nasleđa
telefon: +381 11 292-78-39
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu i digitalizaciju kulturnog nasleđa

 

Vanja Marković
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-89-60
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

Nevenka Mihajlović
savetnik
arhivska delatnost, delatnost zaštite filmske građe i nematerijalnog kulturnog nasleđa
telefon: +381 11 292-78-68
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

mr Sanja Grujičić-Cupać
savetnik
muzejska delatnost i zaštita nematerijalnog nasleđa
telefon: +381 11 292-78-48
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu i digitalizaciju kulturnog nasleđa

 

Maja Minić Nikolić
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-89-72
maja.minic@kultura.gov.rs

 

Vesna Šljivić
savetnik
finansijski poslovi i analitika
telefon: +381 11 292-89-61
vesna.sljivic@kultura.gov.rs

 

Milica Jovanović
savetnik
razvoj tehnoloških rešenja
telefon: +381 11 292-78-94
milica.jovanovic@kultura.gov.rs

 

 

 

Sektor za savremeno stvaralaštvo

Radovan Jokić
pomoćnik ministra
radovan.jokic@kultura.gov.rs

 

kontakt osoba: Milica Bulatović Brojčin
telefon: +381 11 339-89-11
                  +381 11 292-78-21
milica.bulatovic.brojcin@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za savremeno stvaralaštvo

 

Mladen Vesković
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon: +381 11 292-78-09
mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Đurđijana Jovanović
samostalni savetnik
oblast pozorišne umetnosti i umetničke igre
telefon: +381 11 292-89-63
djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Marko Despotović
samostalni savetnik
književno i prevodilačko stvaralaštvo i izdavaštvo
telefon: +381 11 292-78-58
marko.despotovic@kultura.gov.rs


Tijana Despotović
savetnik
filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
telefon: +381 11 292-89-55
tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Dimitrije Tadić
savetnik
savremena vizuelna umetnost i multimedije
telefon: +381 11 292-89-63
dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Dragana Mitrović
savetnik
muzička umetnost i diskografija
telefon: +381 11 292-78-56
dragana.mitrovic@kultura.gov.rs


Aleksandra Đorđević
savetnik
unapređenje kulturnog stvaralaštva društveno osetljivih grupa
telefon: +381 11 292-78-54
aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

 

Vladimir Nedeljković
samostalni savetnik
normativni poslovi u oblasti savremenog stvralašatva
telefon: +381 11 292-89-45
vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za podsticaje za audio-vizuelna dela

 

Tatjana Banjanin
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-89-54
tanja.banjanin@kultura.gov.rs

 

Tanja Vujović
savetnik
ekonomski poslovi dodele podsticajnih sredstava
telefon: +381 11 292-78-59
tanja.vujovic@kultura.gov.rs

 

 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Stanko Blagojević
pomoćnik ministra
stanko.blagojevic@kultura.gov.rs

 

kontakt osoba: Jelena Bratonožić
savetnik
telefon: +381 11 292-78-38
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture

 

mr Jagoda Stamenković
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon: +381 11 292-78-61
jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Miroslava Turković
sasmostalni savetnik
međunarodna saradnja i saradnja sa međunarodnim organizacijama, inicijativama i mrežama
telefon: +381 11 292-78-83
miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

Tatjana Bojović
samostalni savetnik
kordinacija poslova vezanih za evropske integracije
telefon: +381 11 292-78-81
tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Gabrijela Masleša
savetnik
programiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova i evropske integracije u oblasti kulture
telefon: +381 11 292-78-82
gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs

Grupa za inspekcijske poslove

Tamara Šević
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe – inspektor
telefon: +381 11 292-89-47
tamara.sevic@kultura.gov.rs

 

Marija Filimonović
samostalni savetnik
inspektor za oblast zaštite kulturnog nasleđa
telefon: +381 11 292-78-23
marija.filimonovic@kultura.gov.rs

 

Milena Ristić
samostalni savetnik
inspektor za oblast zaštite kulturnog nasleđa
telefon: +381 11 292-78-67
milena.ristic@kultura.gov.rs

 

Danica Stolica
samostalni savetnik
inspektor za oblast savremenog stvaralaštva
telefon: +381 11 292-78-67
danica.stolica@kultura.gov.rs

Grupa interne revizije

Violeta Milkić
viši savetnik
rukovodilac Grupe
telefon: +381 11 292-78-64
violeta.milkic@kultura.gov.rs


Tanja Rašić
samostalni savetnik
interna revizija
telefon: +381 11 292-78-88
tanja.rasic@kultura.gov.rs

 

Milica Isailović
samostalni savetnik
interna revizija
telefon: +381 11 292-78-65
milica.isailovic@kultura.gov.rs

Božidar Manojlović
savetnik
pravna podrška internoj reviziji
telefon: +381 11 292-78-85
bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

Marija Milošević
telefon: +381 11 292-89-65
marija.milosevic@kultura.gov.rs

 

Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja

Marina Šinko
telefon: +381 64 670 53 51
marina.sinko@kultura.gov.rs

Desk kreativna Evropa