Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju

Povezane vesti Povezane vesti

U Sektoru za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanja u oblasti zaštite i očuvanja nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, zadužbina i fondacija; praćenje stanja i nadzor nad realizacijom programa zaštite kulturnog nasleđa na Uneskovoj listi Svetske baštine, na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i kulturnog nasleđa srpskog porekla koje se nalazi u inostranstvu; praćenje i nadzor nad realizacijom programa zaštite kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji; predlaganje strategija i mera za unapređivanje stanja kulturnog nasleđa; izradu jedinstvenog programskog i finansijskog plana koji se odnosi na rad ustanova zaštite; rešavanje u upravnim stvarima u oblasti zaštite nepokretnih i pokretnih kulturnih dobra; podršku razvoju delatnosti zavoda za zaštitu spomenika kulture, bibliotečkoinformacione, arhivske i muzejske delatnosti u cilju unaprećenja  zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa i jačanja  institucionalnih kapaciteta ustanova zaštite; utvrđivanje i kategorizaciju kulturnog dobra od velikog i izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, kao i brisanje kulturnih dobara iz registra; implementaciju međunarodnih standarada i konvencija iz oblasti kulturnog nasleđa; međuresornu koordinaciju u sprečavanju nezakonitog prometa umetničko-istorijskih dela i kulturnih dobara i drugim aktivnostima od uticaja na zaštitu, očuvanje i održivo korišćenje nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasleđa; uvođenje i praćenje zaštite kulturnog nasleđa integrisane u urbanističko i prostorno planiranje; iniciranje i realizaciju programa stručne permanentne edukacije u oblasti kulturnog nasleđa i menadžmenta kulturnog nasleđa; pripremu dokumentacije za sprovođenje investicionih  i kapitalnih projekata; koordinaciju i usklađivanje strateških prioriteta u planiranju i odabiru investicionih i kapitalnih projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa strateškim dokumentima Republike; smanjenje rizika kojima su izložena kulturna dobra kroz podršku programskim aktivnostima ustanova zaštite; sistemsku podršku ustanovama zaštite na poslovima koordinacije između nadležnih institucija i vlasnika i korisnika kulturnih dobara; podršku  civilnom  sektoru  i  edukaciji  koja doprinosi  razvoju svesti o značaju kulturnih dobara; unapređenje institucionalnog organizovanja jedinstvenog sistema zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa; unapređenje sistema dostupnosti kulturnog nasleđa; normativne poslove u oblasti kulturnog nasleđa; koordinaciono-organizacione, razvojne i tehnološko-operativne aktivnosti koje za cilj imaju izradu nacionalne strategije i planova digitalizacije; definisanje tehnoloških, pravnih i organizacionih okvira za uspešnu izgradnju digitalne istraživačke infrastrukture i koordinaciju svih učesnika u ovom procesu; koordinaciju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, sa ciljem spovođenja efikasne izgradnje digitalne istraživačke infrastrukture; sprovođenje vertikalne, horizontalne i međunarodne koordinacije aktivnosti na izgradnji digitalne istraživačke infrastrukture; pripremu predloga finansijskog plana sektora, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Kontakt