Kabinet ministra kulture

U kabinetu ministra obavljaju se savetodavni i protokolarni poslovi, poslovi vezani za odnose sa javnošću i administrativno-tehnički poslovi koji su značajni za rad ministra. Kabinetom ministra rukovodi šef kabineta.

Detaljno se planira, priprema i prati realizacija aktivnosti ministra  na unutrašnjem i međunarodnom planu, obrađuju se dopisi trećih lica upućenih ministru sa ciljem uspešne realizacije aktivnosti ministra i dostizanja strateških ciljeva Ministarstva.

U domenu odnosa sa javnošću, priprema se i realizuje platforma za informisanje predstavnika medija i najšire javnosti o aktivnostima ministra, kao i promovisanje rezultata rada Ministarstva.

Sa zainteresovanim stranama u zemlji i inostranstvu komunicira se na dnevnoj osnovi direktno (usmenim i pisanim putem), putem telefona: 011/3398 172 i putem e-mail adrese: kabinet@kultura.gov.rs

Komunikacija sa predstavnicima medija obavlja se putem telefona: 011/ 3398 757 i putem e-mail adrese: press@kultura.gov.rs

Za informacije na sajtu Ministarstva i na društvenim mrežama komunikacija se vrši putem e-mail adrese: info@kultura.gov.rs