O nama

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je kao organ državne uprave obrazovano i njegov delokrug je utvrđen članom 15. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13).

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanja materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešće u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture i informisanja se nalazi na prvom i drugom spratu zgrade nekadašnje Agrarne banke, ulaz iz Vlajkovićeve ulice br. 3. 

Zgrada Agrarne banke podignuta je između 1932. i 1934. godine kao jedna od poslednjih bankarskih palata Beograda u međuratnom periodu, kojima je reprezentovana politička i ekonomska snaga države. Projekat zgrade, koncipirane kao reprezentativni poslovni objekat sa ugaonom, zaobljenom fasadom i monumentalnom ulaznom partijom, izradili su arhitekti Petar i Branko Krstić. Ovim svojim delom braća Krstić dala su značajan doprinos formiranju arhitektonskog lika centralne zone Beograda.

Naziv organa

Ministarstvo kulture i informisanja

Šifra delatnosti

8411

Matični broj

07001525

Poreski identifikacioni broj

102199535

Adresa za prijem pošte

Vlajkovićeva br. 3,  Beograd

Adresa za prijem elektronskih podnesaka

kabinet@kultura.gov.rs