O nama

Ministarstvo kulture Republike Srbije je kao organ državne uprave obrazovano i njegov delokrug je utvrđen članom 15. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13).

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanja materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešće u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture se nalazi na prvom i drugom spratu zgrade nekadašnje Agrarne banke, ulaz iz Vlajkovićeve ulice br. 3. 

Zgrada Agrarne banke podignuta je između 1932. i 1934. godine kao jedna od poslednjih bankarskih palata Beograda u međuratnom periodu, kojima je reprezentovana politička i ekonomska snaga države. Projekat zgrade, koncipirane kao reprezentativni poslovni objekat sa ugaonom, zaobljenom fasadom i monumentalnom ulaznom partijom, izradili su arhitekti Petar i Branko Krstić. Ovim svojim delom braća Krstić dala su značajan doprinos formiranju arhitektonskog lika centralne zone Beograda.

Naziv organa

Ministarstvo kulture

Šifra delatnosti

8411

Matični broj

07001525

Poreski identifikacioni broj

102199535

Adresa za prijem pošte

Vlajkovićeva br. 3,  Beograd

Adresa za prijem elektronskih podnesaka

kabinet@kultura.gov.rs