Državni sekretari

Državni sekretar

 

Miodrag Ivanović

         Rođen je 17.03.1969. godine u Prištini. Diplomirao je na Fakultetu Umetnosti Univerziteta u Prištini, na likovnom odseku, u klasi prof. Zorana Karalejića. Na matičnom fakultetu kod istog profesora upisuje postdiplomske studije, iz oblasti kulturnog nasleđa, sa temom: „Čuvari baštine - Kosovski ciklus“. Na završnoj godini studija radi kao student-demonstrator, a po diplomiranju 2000. godine dobija zvanje asistenta-pripravnika na likovnom odseku. U teškim uslovima zbog izmeštanja fakulteta iz Prištine, kao student postdiplomskih studija, aktivno učestvuje u organizovanju i izvođenju nastave izvan sedišta. Nakon povratka fakulteta u Kosovsku Mitrovicu (Zvečan), iznova organizuje nastavu na likovnom odseku. Na istoj katedri, 2002. godine stiče zvanje asistenta na stručnim predmetima. Stipendista je Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Srbije i Univerziteta u Prištini.

Kontinuirano radi u ateljeu na izradi skulptura, na pripremi polaznika za upis u umetničke škole i akademije kao i na edukaciji polaznika raznih kurseva i seminara. Organizovao je veliki broj studentskih, samostalnih i kolektivnih izložbi i učesnik je više likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Radovi mu se nalaze u više galerija i muzeja, kao i u slobodnom prostoru. Član je ULUKIM-a - ULUS-a. Izlagao je na preko deset samostalnih i više kolektivnih izložbi. Samostalne izložbe: Galerija Doma vojske Srbije, Beograd 2007; Galerija Progres, Beograd 2007; Tvrđava Kalemegdan, Donji grad, Beograd 2007; Likovna galerija Kulturnog centra, Vrbas 2008; Likovna galerija Kulturnog centra, Kula 2008; Galerija "MEANDER" ", Apatin 2009; Galerija Narodnog muzeja, Kragujevac 2011; Kulturni centar Kruševac, Legat Milića od Mačve 2014; Narodni muzej Toplice, galerija „Boža ilić“, Prokuplje 2014; Galerija Niškog kulturnog centra, Niš 2014; Galerija 73, Beograd 2016; Pedagoški muzej, Beograd 2019. Skulpture u slobodnom prostoru: Monumentalni spomenik srpskom vojniku, selo Prevara kod Podujeva (u ateljeu prof. Karalejića); Portreti u reljefu, Ilić, Rakić, Nušić, Pokrajinska biblioteka u Prištini, (sa prof.Karalejićem); Skulptura u metalu, Trepča, Zvečan (sa studentima vajarskog odseka Fakulteta umetnosti Priština Zvečan); Skulptura u drvetu iz trilogije ,,Čuvari Baštine“ Privatna kolekcija; Skulptura ,,Dinamical reasponse“, park slulptura Apatin; skulpture „Čuvari baštine“, Pedagoški muzej Beograd.

    Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, interdisciplinarnim magistarskim studijama na UNESKO katedri - Grupi za menadžment u umetnosti i kulturi, uspešno brani magistarsku tezu pod nazivom: „Funkcionalna analiza Gazimestana i drugih kulturnih pejzaža u funkciji razvoja kulturnog turizma na prostoru Kosova i Metohije“ i stiče akademsko zvanje - Magistar nauka u oblasti menadžmenta u kulturi.

    Od 2000. godine, učesnik je većeg broja seminara i konferencija o Kulturnoj politici, kulturnom nasleđu i kulturnom turizmu kao što su: Međunarodna konferencija, FDU, novembar 2011.god. (“Menadžment kulture i medija u društvu znanja“; Kulturni turizam i nasleđe: Menadžment u kulturi i umetnosti u funkciji održivog razvoja). Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Univerzitet umetnosti u Beogradu, mart 2014. godine („Kultura i održivi razvoj u doba krize“) i dr. Autor je više stručnih i naučnih radova. Učestvuje u radu mnogih stručnih tela i komisija (NU Božidarac, Muzička škola Vatroslav Lisinski, KC Čukarica, Omladinsko pozorište Dadov, Biblioteka grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, Muzej Nikole Tesle, Muzej naivne i marginalne umetnosti Jagodina i dr.). Lični doprinos daje i u odeljenju za kulturnu baštinu u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U Muzeju automobila Beograd, radio je kao stručni saradnik. Potom u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda na mestu - Savetnik u Sektoru zaštite kulturnih dobara i umetničkog stvaralaštva. Ispred osnivača, učestvuje u radu u ustanovama kulture: Kulturni centar Beograda, Centar Beogradskih Festivala, Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka i Prodajna galerija Beograd. Učestvuje u organizaciji velikih manifestacija grada Beograda i Sekretarijata za kulturu kao što su: FEST, Nagrada grada Beograda, SOFEST, BELEF, BEMUS, Beogradska zima i ostalih događaja od značaja za grad Beograd (Dani slobode, Radost Evrope i dr.), kao i u pripremi i realizaciji konkursa. U Ministarstu kulture, u zvanju višeg savetnika na mestu načelnika odeljenja u Sektoru za savremeno stvaralaštvo, obavlja kompleksne poslove iz domena organizacije rada u sektoru, planiranja budžeta, pripreme i realizacije konkursa ministarstva, rada sa ustanovama, poslova reprezentativnih udruženja u kulturi, pripreme i izrade zakona i podzakonskih akata, i drugih srodnih poslova iz oblasti savremenog stvaralaštva. Učestvuje u radnim telima Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije. Trenutno na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti menadžmenta i kulturne politike.

U radu koristi engleski i ruski jezik. Oženjen je i otac jednog deteta.