Pomoćnici ministra

v.d.Pomoćnik ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju


DANIJELA VANUŠIĆ

BIOGRAFIJA

Rođena 1976. godine u Čačku.

OBRAZOVANjE:

 

2005. Diplomirala na katedri za Nacionalni novi vek na odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema rada: Kosovski mit u službi nacionalne oslobodilačke ideje i podizanje Spomenika Pobede na Terazijama;

2006. stekla zvanje kustosa, a 2015. godine i zvanje višeg kustosa.

2007. Završila master studije na odseku za Umetnost i vizuelnu kulturu novog veka, odeljenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema rada: Autobiografski spisi Paje Jovanovića.

 

RADNO ISKUSTVO:

 

 • Od decembra 2017. – pomoćnik ministra Sektor za kulturno nasleđe, Ministarstvo kulture i informisanja
 • Muzej grada Beograda: 20142017 Šef odeljenja za istoriju kulture i umetnosti i  rukovodilac Zbirke za likovnu i muzičku umentost do 1950; 2010–2014. Stručni saradnik – kustos, rukovodilac Zbirke za urbanizam i arhitekturu; 2007–2010.  Dokumentacioni centar - kustos dokumentarista.

PROJEKTI (izbor najvažnijih):

 • Autor projekta i izložbe Obeležavanje dva veka od rođenja Anastasa Jovanovića (1817-2017),  (2017)
 • Autorska izložba „Muni – inspiracija slikara Paje Jovanovića, (2016)
 • Autorska izložba „Akt pred ogledalom (Gola Berta) slikara Paje Jovanovića u Muzeju Paje Jovanovića (2016)
 • Autorka projekta gostovanje međunarodne izložbe Istonočnslovačkog muzeja iz Košica Albreht Direr i njegovi savremenici – Trijumfalni pohod cara Maksimilijana I, (2014/2015).
 • Autorka projekta i izložbe: Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata, Muzej grada Beograda, Konak kneginje Ljubice i ekstenzije osnovne izložbe u javnom prostoru Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata (2011)
 • Kustoskinja izložbe Bogdan Bogdanović-Ukleti neimar (2012)
 • Koautor izložbe (D. Ćirić, D. Vanušić) Beograd i Balkanski ratovi 1912 – 2012, (2013)
 • Stručni pomoćnik urednika na izradi monografije Paja Jovanović. (2010)

 

NAGRADE:

 • Nagrada  Nacionalnog komiteta ICOM-a za Srbiju u 2017. od Međunarodnog komiteta muzeja ICOM Serbia (2018) za publikaciju godine „Identiteti i mediji: umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba“, urednici izdanja su dr Igor Borozan i Danijela Vanušić. Nagrada  Nacionalnog komiteta ICOM-a za Srbiju za projekat godine u 2015. od Međunarodnog komiteta muzeja ICOM Serbia za izložbu „Albreht Direr i njegovi savremenici - Trijumfalna povorka cara Maksimilijana I“. (Autor i koordinator projekta: D. Vanušić). Nagradu su poneli Muzej grada Beograda zajedno sa Galerijom Matice srpske iz Novog Sada .

 

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA:

 

 • Vanušić, Danijela. 2008. „Podizanje spomenika Pobede na Terazijama“, Nasleđe, (9): 193–210.
 • Vanušić, Danijela. 2010. „Između prvatne i javne biografije: Slika Gola Berta pred ogledalom“ u Između estetike i života: Predstava žene u slikarstvu Paje Jovanovića ured. Miroslav Timotijević i Lidija Merenik, Novi Sad: Galerija Matice srpske, 51–73.
 • Konak kneginje Ljubice - Enterijeri beogradskih kuća 19. Veka, Muzej grada Beograda 2012., autori: Danijela Vanušić, Angelina Stojanović, Pavao Poša (10-11; 16-23; 24-33; 35-45);
 • Jovanović, Konstantin A. 2012. Razne uspomene Konstantina A. Jovanovića na vladare Srbije i Crne Gore 19. veka, priredila Danijela Vanušić, Beograd: Muzej grada Beograda.
 • Vanušić, Danijela. 2013. Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata, srednjoevropski intelektualac srpskog porekla na prelazu 19. u 20. vek, Beograd: Muzej grada Beograda.
 • Vanušić, Danijela. „Popularizacija srednjovekovnih heroja sredinom XIX veka: Spomenici srbski Anastasa Jovanovića“. Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost III, Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII-XIX veka, Beograd 2016, 87–95; Vanušić, D., The Mid 19th Century Populatarisation if the Middle Ages and the Resurgence of the Golden Age Anastas Jovanovićs Serbian Monuments, in: Imaging the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to 21th Century, eds. L. Merenik, V. Simić, I. Borozan, Belgrade, 87–93.
 • Vanušić, Danijela., 2017. „Politička institucionalizacija Spomenika Srbskih u svetlu obnove srpskog zlatnog doba“, u Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanopvića i njegovo doba ur. I. Borozan, D. Vanušić, Beograd, 91–111.
 • Vanušić, Danijela., 2017. „Vizuelizacija mita o bogoizabranom narodu: Spomenici Srbski Anastasa Jovanovića“, u Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanopvića i njegovo doba ur. I. Borozan, D. Vanušić, Beograd, 113–139.
 • Vanušić, Danijela., Anastas Jovanović – Umetnost i novi mediji, Beograd 2017.

 

OSTALO:

 • Saradnja na izradi jedinstvenog informacionog sistema Muzeja grada Beograda (MIS) i popunjavanje baze podataka; vođenje arhivske dokumentacije o javnoj delatnosti i izložbama Muzeja; digitalizacija predmeta, vođenje fotodokumentacije; Organizovala i učestvovala u nizu muzejskih manifestacija s ciljem promovisanja kulturnog nasleđa širokoj publici; Pohađala više stručnih seminara, skupova i kurseva (Škola nasleđa, Etnografski muzej u Beogradu; Audience Development Training; British Council, Beograd; Preventivna konzervacija umetnina na papiru, CIK, Beograd ; Muzejska kontekstualizacija intimnog i emotivnog, Muzej grada Novog Sada); Održala veći broj stručnih predavanja (Muzej grada Beograda, Filozofski fakultet, Galerija matice srpske, Zadužbina Ilije Kolarca u Beogradu ... ); Učestvovala u više medijskih promocija muzejskog nasleđa i nacionalne kulturne baštine.
   

PROFESIONALNO ČLANSTVO:

ICOM (International Council of Museums)

MDS (Muzejsko društvo Srbije)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v.d. Pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo

MIODRAG IVANOVIĆ

 

BIOGRAFIJA

Rođen je 17.03.1969. godine u Prištini. Diplomirao je na Fakultetu Umetnosti Univerziteta u Prištini, na likovnom odseku, u klasi prof. Zorana Karalejića. Na matičnom fakultetu kod istog profesora upisuje postdiplomske studije, iz oblasti kulturnog nasleđa, sa temom: „Čuvari baštine - Kosovski ciklus“. Na završnoj godini studija radi kao student-demonstrator, a po diplomiranju 2000. godine dobija zvanje asistenta-pripravnika na likovnom odseku. U teškim uslovima zbog izmeštanja fakulteta iz Prištine, kao student postdiplomskih studija, aktivno učestvuje u organizovanju i izvođenju nastave izvan sedišta. Nakon povratka fakulteta u Kosovsku Mitrovicu (Zvečan), iznova organizuje nastavu na likovnom odseku. Na istoj katedri, 2002. godine stiče zvanje asistenta na stručnim predmetima. Stipendista je Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Srbije i Univerziteta u Prištini.

Kontinuirano radi u ateljeu na izradi skulptura, na pripremi polaznika za upis u umetničke škole i akademije kao i na edukaciji polaznika raznih kurseva i seminara. Organizovao je veliki broj studentskih, samostalnih i kolektivnih izložbi i učesnik je više likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Radovi mu se nalaze u više galerija i muzeja, kao i u slobodnom prostoru. Član je ULUKIM-a - ULUS-a. Izlagao je na preko deset samostalnih i više kolektivnih izložbi. Samostalne izložbe: Galerija Doma vojske Srbije, Beograd 2007; Galerija Progres, Beograd 2007; Tvrđava Kalemegdan, Donji grad, Beograd 2007; Likovna galerija Kulturnog centra, Vrbas 2008; Likovna galerija Kulturnog centra, Kula 2008; Galerija "MEANDER" ", Apatin 2009; Galerija Narodnog muzeja, Kragujevac 2011; Kulturni centar Kruševac, Legat Milića od Mačve 2014; Narodni muzej Toplice, galerija „Boža ilić“, Prokuplje 2014; Galerija Niškog kulturnog centra, Niš 2014; Galerija 73, Beograd 2016; Pedagoški muzej, Beograd 2019. Skulpture u slobodnom prostoru: Monumentalni spomenik srpskom vojniku, selo Prevara kod Podujeva (u ateljeu prof. Karalejića); Portreti u reljefu, Ilić, Rakić, Nušić, Pokrajinska biblioteka u Prištini, (sa prof.Karalejićem); Skulptura u metalu, Trepča, Zvečan (sa studentima vajarskog odseka Fakulteta umetnosti Priština Zvečan); Skulptura u drvetu iz trilogije ,,Čuvari Baštine“ Privatna kolekcija; Skulptura ,,Dinamical reasponse“, park slulptura Apatin; skulpture „Čuvari baštine“, Pedagoški muzej Beograd.

Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, interdisciplinarnim magistarskim studijama na UNESKO katedri - Grupi za menadžment u umetnosti i kulturi, uspešno brani magistarsku tezu pod nazivom: „Funkcionalna analiza Gazimestana i drugih kulturnih pejzaža u funkciji razvoja kulturnog turizma na prostoru Kosova i Metohije“ i stiče akademsko zvanje - Magistar nauka u oblasti menadžmenta u kulturi.

Od 2000. godine, učesnik je većeg broja seminara i konferencija o Kulturnoj politici, kulturnom nasleđu i kulturnom turizmu kao što su: Međunarodna konferencija, FDU, novembar 2011.god. (“Menadžment kulture i medija u društvu znanja“; Kulturni turizam i nasleđe: Menadžment u kulturi i umetnosti u funkciji održivog razvoja). Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Univerzitet umetnosti u Beogradu, mart 2014. godine („Kultura i održivi razvoj u doba krize“) i dr. Autor je više stručnih i naučnih radova. Učestvuje u radu mnogih stručnih tela i komisija (NU Božidarac, Muzička škola Vatroslav Lisinski, KC Čukarica, Omladinsko pozorište Dadov, Biblioteka grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, Muzej Nikole Tesle, Muzej naivne i marginalne umetnosti Jagodina i dr.). Lični doprinos daje i u odeljenju za kulturnu baštinu u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U Muzeju automobila Beograd, radio je kao stručni saradnik. Potom u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda na mestu - Savetnik u Sektoru zaštite kulturnih dobara i umetničkog stvaralaštva. Ispred osnivača, učestvuje u radu u ustanovama kulture: Kulturni centar Beograda, Centar Beogradskih Festivala, Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka i Prodajna galerija Beograd. Učestvuje u organizaciji velikih manifestacija grada Beograda i Sekretarijata za kulturu kao što su: FEST, Nagrada grada Beograda, SOFEST, BELEF, BEMUS, Beogradska zima i ostalih događaja od značaja za grad Beograd (Dani slobode, Radost Evrope i dr.), kao i u pripremi i realizaciji konkursa. U Ministarstu kulture, u zvanju višeg savetnika na mestu načelnika odeljenja u Sektoru za savremeno stvaralaštvo, obavlja kompleksne poslove iz domena organizacije rada u sektoru, planiranja budžeta, pripreme i realizacije konkursa ministarstva, rada sa ustanovama, poslova reprezentativnih udruženja u kulturi, pripreme i izrade zakona i podzakonskih akata, i drugih srodnih poslova iz oblasti savremenog stvaralaštva. Učestvuje u radnim telima Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije. U periodu od novembra 2022. do maja 2024. godine, obavljao je dužnost državnog sekretara u Ministarstvu kulture. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu trenutno radi na odbrani doktorske disertacije iz oblasti menadžmenta u kulturi i kulturne politike.

U radu koristi engleski i ruski jezik. Oženjen je i otac jednog deteta.

 

v.d.Pomoćnik ministra za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

STANKO BLAGOJEVIĆ

Stanko Blagojević je rođen 1975. godine u Beogradu,  Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Tokom 2004. godine na Fakultetu političkih nauka stekao je zvanje  specijaliste za terorizam i organizovani kriminal, 2006. je završio Diplomatsku akademiju Miniistarstva spoljnih poslova RS, a 2013. je magistrirao na Fakultetu političkih nauka. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku tezu 2016. godine.

Od decembra 2004. do 2020. bio je zaposlen u Narodnoj skupštini Republike Srbije (odnosno u Skupštini Srbije i Crne Gore od 2004. do 2006. godine), u Sektoru za međunarodne odnose, to jest Odeljenju za spoljne poslove kao: sekretar delegacije u PS CES, PS NATO, PS Mediterana, IPU, PS SE, a na bilateralnom planu bio je sekretar brojnih delegacija NS RS, na nivou radnih tela, visokom i najvišem nivou, uključujući i međuparlamentarna zasedanja, kao i član Izvršnog komiteta Organizacionog odbora 141. Skupštine IPU. U periodu od oktobra 2007. do jula 2008. godine radio je u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju kao savetnik državnog sekretara. Od 2008. do 2014. godine u dva saziva NS RS bio je i spoljnopolitički saradnik pri Kabinetu predsednika NS RS. Od maja 2014. do avgusta 2020. godine radio je u dva saziva NS RS kao spoljnopolitički savetnik u Kabinetu predsednika NS RS. Od novembra 2018. godine do oktobra 2021. je bio i načelnik Odeljenja za spoljne poslove NS RS. Od novembra 2021. godine bio je angažovan u funkciji šefa Kabineta potpredsednika Vlade (po ovlašćenju), a kasnije je imenovan za zamenika šefa Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture i informisanja.

Obavio je niz stažiranja i stručnih usavršavanja u međunarodnim parlamentarnim i drugim organizacijama.

Objavio je veći broj tekstova u naučnim zbornicima i redovan je izlagač na naučnim skupovima, pre svega u oblasti filozofije.

Govori engleski jezik, a služi se ruskim i nemačkim jezikom.