Pomoćnici ministra

Pomoćnik ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju


DANIJELA VANUŠIĆ

BIOGRAFIJA

Rođena 1976. godine u Čačku.

OBRAZOVANjE:

 

2005. Diplomirala na katedri za Nacionalni novi vek na odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema rada: Kosovski mit u službi nacionalne oslobodilačke ideje i podizanje Spomenika Pobede na Terazijama;

2006. stekla zvanje kustosa, a 2015. godine i zvanje višeg kustosa.

2007. Završila master studije na odseku za Umetnost i vizuelnu kulturu novog veka, odeljenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema rada: Autobiografski spisi Paje Jovanovića.

 

RADNO ISKUSTVO:

 

 • Od decembra 2017. – pomoćnik ministra Sektor za kulturno nasleđe, Ministarstvo kulture i informisanja
 • Muzej grada Beograda: 20142017 Šef odeljenja za istoriju kulture i umetnosti i  rukovodilac Zbirke za likovnu i muzičku umentost do 1950; 2010–2014. Stručni saradnik – kustos, rukovodilac Zbirke za urbanizam i arhitekturu; 2007–2010.  Dokumentacioni centar - kustos dokumentarista.

PROJEKTI (izbor najvažnijih):

 • Autor projekta i izložbe Obeležavanje dva veka od rođenja Anastasa Jovanovića (1817-2017),  (2017)
 • Autorska izložba „Muni – inspiracija slikara Paje Jovanovića, (2016)
 • Autorska izložba „Akt pred ogledalom (Gola Berta) slikara Paje Jovanovića u Muzeju Paje Jovanovića (2016)
 • Autorka projekta gostovanje međunarodne izložbe Istonočnslovačkog muzeja iz Košica Albreht Direr i njegovi savremenici – Trijumfalni pohod cara Maksimilijana I, (2014/2015).
 • Autorka projekta i izložbe: Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata, Muzej grada Beograda, Konak kneginje Ljubice i ekstenzije osnovne izložbe u javnom prostoru Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata (2011)
 • Kustoskinja izložbe Bogdan Bogdanović-Ukleti neimar (2012)
 • Koautor izložbe (D. Ćirić, D. Vanušić) Beograd i Balkanski ratovi 1912 – 2012, (2013)
 • Stručni pomoćnik urednika na izradi monografije Paja Jovanović. (2010)

 

NAGRADE:

 • Nagrada  Nacionalnog komiteta ICOM-a za Srbiju u 2017. od Međunarodnog komiteta muzeja ICOM Serbia (2018) za publikaciju godine „Identiteti i mediji: umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba“, urednici izdanja su dr Igor Borozan i Danijela Vanušić. Nagrada  Nacionalnog komiteta ICOM-a za Srbiju za projekat godine u 2015. od Međunarodnog komiteta muzeja ICOM Serbia za izložbu „Albreht Direr i njegovi savremenici - Trijumfalna povorka cara Maksimilijana I“. (Autor i koordinator projekta: D. Vanušić). Nagradu su poneli Muzej grada Beograda zajedno sa Galerijom Matice srpske iz Novog Sada .

 

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA:

 

 • Vanušić, Danijela. 2008. „Podizanje spomenika Pobede na Terazijama“, Nasleđe, (9): 193–210.
 • Vanušić, Danijela. 2010. „Između prvatne i javne biografije: Slika Gola Berta pred ogledalom“ u Između estetike i života: Predstava žene u slikarstvu Paje Jovanovića ured. Miroslav Timotijević i Lidija Merenik, Novi Sad: Galerija Matice srpske, 51–73.
 • Konak kneginje Ljubice - Enterijeri beogradskih kuća 19. Veka, Muzej grada Beograda 2012., autori: Danijela Vanušić, Angelina Stojanović, Pavao Poša (10-11; 16-23; 24-33; 35-45);
 • Jovanović, Konstantin A. 2012. Razne uspomene Konstantina A. Jovanovića na vladare Srbije i Crne Gore 19. veka, priredila Danijela Vanušić, Beograd: Muzej grada Beograda.
 • Vanušić, Danijela. 2013. Konstantin A. Jovanović: arhitekta velikog formata, srednjoevropski intelektualac srpskog porekla na prelazu 19. u 20. vek, Beograd: Muzej grada Beograda.
 • Vanušić, Danijela. „Popularizacija srednjovekovnih heroja sredinom XIX veka: Spomenici srbski Anastasa Jovanovića“. Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost III, Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII-XIX veka, Beograd 2016, 87–95; Vanušić, D., The Mid 19th Century Populatarisation if the Middle Ages and the Resurgence of the Golden Age Anastas Jovanovićs Serbian Monuments, in: Imaging the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to 21th Century, eds. L. Merenik, V. Simić, I. Borozan, Belgrade, 87–93.
 • Vanušić, Danijela., 2017. „Politička institucionalizacija Spomenika Srbskih u svetlu obnove srpskog zlatnog doba“, u Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanopvića i njegovo doba ur. I. Borozan, D. Vanušić, Beograd, 91–111.
 • Vanušić, Danijela., 2017. „Vizuelizacija mita o bogoizabranom narodu: Spomenici Srbski Anastasa Jovanovića“, u Identiteti i mediji. Umetnost Anastasa Jovanopvića i njegovo doba ur. I. Borozan, D. Vanušić, Beograd, 113–139.
 • Vanušić, Danijela., Anastas Jovanović – Umetnost i novi mediji, Beograd 2017.

 

OSTALO:

 • Saradnja na izradi jedinstvenog informacionog sistema Muzeja grada Beograda (MIS) i popunjavanje baze podataka; vođenje arhivske dokumentacije o javnoj delatnosti i izložbama Muzeja; digitalizacija predmeta, vođenje fotodokumentacije; Organizovala i učestvovala u nizu muzejskih manifestacija s ciljem promovisanja kulturnog nasleđa širokoj publici; Pohađala više stručnih seminara, skupova i kurseva (Škola nasleđa, Etnografski muzej u Beogradu; Audience Development Training; British Council, Beograd; Preventivna konzervacija umetnina na papiru, CIK, Beograd ; Muzejska kontekstualizacija intimnog i emotivnog, Muzej grada Novog Sada); Održala veći broj stručnih predavanja (Muzej grada Beograda, Filozofski fakultet, Galerija matice srpske, Zadužbina Ilije Kolarca u Beogradu ... ); Učestvovala u više medijskih promocija muzejskog nasleđa i nacionalne kulturne baštine.
   

PROFESIONALNO ČLANSTVO:

ICOM (International Council of Museums)

MDS (Muzejsko društvo Srbije)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije


RADOVAN JOKIĆ

BIOGRAFIJA

Rođen 1962. godine

 

OBRAZOVANjE:

1991-1995. godina

Osnovne akademske  studije, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti u Novom Sadu

Diplomirani slikar - profesor likovne kulture

 

RADNO ISKUSTVO:

 • 2003 – 2017.godine; Grad Novi Sad, Turistička organizacija Grada Novog Sada
 • Jun 2004 – april 2008. godine; Član Gradskog veća za kulturu Grada Novog Sada
 • 2008 – 2011. godine; Grad Novi Sad, Odbornik u skupštini Grada Novog Sada
 • Januar 2011 – avgust 2016. godine; Grad Novi Sad, Pomoćnik direktora za kulturni turizam
 • 2017 – novembar 2020. godine; Muzej savremene umetnosti Vojvodine (MSUV)

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE

 • Novi Sad, Muzej Vojvodine ;1988. Kaiserslautern, Deutchland, ,,Affiche d art";
 • Hailderberg, Deutchland, Spigel
 • Beograd Galerija Kulturnog centra;
 • Vrbas, Galerija Doma kulture;
 • Kula, Gaalerija kulturnog centra i Sveti Stefan, Miločer
 • Bar, Galerija Kulturnog centra; Podgorica, Galerija  Most; Subotica, Galerija Kulturnog centra Sveti Sava
 • Kula, Galerija kulturnog centra; Vrbas, Galerija Dama kulture; Paris, France, Galerie C internacional; Paris, France, Galerie Archives 59;
 • Bečići, Branswik; Novi Sad, Mali likovni salon;
 • Vrsac, Hemofarm; Novi Sad Galerija ULUV-a; Novi Sad, Galerija Vojvođanske banke; Paris, France, Galerie France Koukeri;
 • St. Gallen,Swiss, Galerie Macelleria d arte; Rorschach, Swiss; Sombor, Galerija kulturnog centra; Constance, Deutchland;
 • Novi Sad, Galerija Pro Arte; Murska Sobota, Slovenija;
 • Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine; Budva, Galerija Kulturnog centra
 • Kraljevo, Galerija Kulturnog centra;
 • Novi Sad; Galerija Kulturnog centra - likovni salon;
 • Beograd, Mikser House; Novi Sad, Galerija Pro Arte

NAGRADE

 • Vrbas, Prva nagrada, Jesenjin Salon;
 • Beograd, Prva nagrada Galerije atrijum;
 • Novi Sad, Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za
 • ostvarene vrhunske rezultate u domenu umetnosti;
 • Zrenjenin, Prva nagrada tematske izlozbe Nikola Tesla;
 • Jesenjin salon Vrbas 

PROFESIONALNE VEŠTINE

MS Office, napredni nivo Adobe (Photoshop, Illustrator, lndesign, Acrobat Proffesional)

 

 

Pomoćnik ministra za informisanje i medije

 

SLAVICA TRIFUNOVIĆ

Ime i prezime: Slavica Trifunović,

 

Obrazovanje:

 • Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Kragujevcu, prosečna ocena 8,03
 • Prva kragujevačka gimnazija (1973 - 1977), Kragujevac
 • Osnovna škola u Kragujevcu, nosilac diplome „Vuk Karadžić“, đak generacije

 

Radno iskustvo:

16.03.2018. i dalje             

Pomoćnik ministra kulture i informisanja za informisanje i medije

 

07.06.2016. -15.03.2018.      

Viši samostalni stručni saradnik za izradu i promociju projekata od nacionalnog značaja u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike

 

 1. 01. 2015. - 06. 06. 2016.  

„ Radio televizija Kragujevac“ , direktor

 

01.09. 2014. - 01.01.2015      

Viši samostalni stručni saradnik za izradu i promociju projekata od nacionalnog značaja u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike

 

02.11.2012 – 31.08. 2014.        

Pomoćnik ministra kulture i informisanja za međunarodnu saradnju

 

2011.-2012.                                        

 „ Generali osiguranje“, menadžer filijale

2011.-2012.                              

„Radio Despotovac“, zastupnik kapitala

2005.-2010.                            

„Impres“ d.o.o. direktor

2004.-2005.                            

JP „Radio-televizija Kragujevac“, direktor

2000.-2004.                            

Skupšina grada Kragujevca - član Izvršnog odbora zadužen za kulturu (gradski ministar za kulturu)

1995.-2000.                            

Agencija za kulturu i marketing, vlasnik i direktor

1993.-1994.                            

Televizija „Kanal 9” Kragujevac, direktor

1985.-1994.                            

Zavodi „Crvena Zastava“, glavni projektant ekonomskog projektovanja i načelnik službe za ekonomsko projektovanje

 

Veštine:

 • Strani jezici: engleski, francuski i uči italijanski
 • Ms Office, Internet
 • Licenca za stečajnog upravnika
 • Licenca za zastupnika kapitala
 • Položen državni ispit za rad u državnim organima
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije

 

Lične karakteristike:

 

Tokom svoje karije u Ministarstvu kulture i informisanja kao pomoćnik ministra prvo u oblasti kulture, a zatim i u oblasti medija,  demonstrirala izvanrednu sposobnost da lako uspostavlja kontakte i kvalitetnu saradnju u domenu multilaterale sa stranim partnerima i visokim zvaničnicima međunarodnih organizacija poput, OEBS-a, Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope,  Evropske komisije, kao i u domenu bilaterale sa mnogim ambasadorima i zvaničnicima.

Trifunović  je kao pomoćnik bila član nekoliko Nadzornih odbora projekata finansiranih od strane Evropske unije, kao i član delegacija projektnih studijskih poseta. U kriznim poslovnim situacijama odlikuje je racionalnost, odgovornost i preduzimljivost da blagovremeno  sagleda i rešava problema. 

Trifunović je uvek deo tima, iako je odlikuje sposobnost da preuzme inicijativu, i posvećena je stvaranju dobre atmosfere u radnom okruženju u cilju ostvarivanja dobrih rezultata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoćnik ministra za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

OLGA GEKIĆ

Menadžer integrisanih marketing komunikacija i odnosa sa javnošću, sa dvadeset pet godina iskustva u oblasti komunikacija, kulture i umetnosti.

OBRAZOVANjE:

Nakon Umetničke škole “Bogdan Šuput” i Karlovačke gimnazije, završava Filozofski fakultet u Novom Sadu na Odseku za srpsku filologiju. Magistrira integrisane marketing komunikacije na Međunarodnom univerzitetu Floride u Majamiju (M.A. Integrated Marketing communication and PR – Florida International University, Miami, Florida, USA), petom najvećem univerzitetu u SAD-u. Završava Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

 

RADNO ISKUSTVO:

Od 2014. do 2020. godine zaposlena u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao viši savetnik u Kabinetu predsednika Narodne skupštine na poslovima  međunarodne saradnje i protokola.

U 2019. je član Izvršnog odbora 141. zasedanja Interparlamentarne unije i predsednik Potkomiteta za protokol i prateće programe.

Nakon završetka magistarskih studija u SAD-u, gde se seli 1999, osniva kompaniju Gama Media za Marketing i odnose s javnošću u oblasti umetničke muzike i promociju umetnika i organizacija u SAD-u i na međunarodnom planu.

Istovremeno radi kao marketinški savetnik festivala i fondacija (Chopin foundation of the USA, Miami international piano festival, Chameleon Musicians) i organizator samostalnih projekata u oblasti kulture kao što su humanitarni Šopenov koncert za pomoć žrtvama zemljotresa u Japanu, dobrotvorni koncert Marte Argerič 2008. u Majamiju, “Miami for piano” - prikupljanje sredstava radi kupovine klavira za Kolarčevu zadužbinu, produkcija mjuzikla “Anny Jr.”, prvog brodvejskog mjuzikla za decu u Srbiji i mnogih drugih.

Od 1994. do odlaska u SAD osniva i vodi Centar za strane jezike Anglia2000, koji je decenijama bio poznat po kvalitetu, programima i saradnji sa najuglednijim kompanijama u zemlji.

Profesionalnu karijeru započinje 1988. kao zastupnik agenicje  Yugotours London za područje Jugoslavije, zadužena za organizaciju, planiranje i komunikaciju sa klijentima.

 

SERTIFIKATI I LICENCE

 • TESOL license – Predavanje engleskog kao stranog jezika – ITTT International Tesol center
 • Graphic and web design – SODA, Miami, Florida
 • Team building license – FIU, Miami, Florida
 • Licenca profesionalnog turističkog vodiča, Ministarstvo turizma, Beograd , Srbija

 

VEŠTINE:

 • Govori engleski i italijanski, služi se francuskim jezikom.
 • Kompjuterski programi: Adobe Photoshop, In Design and Illustrator; Publisher 2000; MS Office XP; Excel; Power Point; Access
 • Bavi se grafičkim dizajnom i fotografijom.