Grupa za inspekcijske poslove

U Grupi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja u oblasti u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i savremenog kulturnog stvaralaštva; proocenu rizika u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i savremenog kulturnog stvaralaštva; planiranje inspekcijskog nadzora; usklađivanje inspekcijskog nadzora; pripremu, izmenu i dopunu kontrolnih listi i njihovog objavljivanja na internet stranici inspekcije; preventivno delovanje; nadzor nad neregistrovanim subjektima; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije i na internet stranici Ministarstva, kao i priprema informacija iz nadležnosti Grupe za objavljivanje na internet stranici Ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.