Javne rasprave

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi sprovodi se u periodu od 01. februara do 20. februara 2021. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi u formi panel diskusije održaće se, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera, po sledećem rasporedu:

  • Čačak, 10.02. u 11 časova u Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis", Sinđelićeva 24;
  • Subotica, 12.02. u 11 časova u Gradskoj kući, Štrosmajerova 3;
  • Novi Sad, 17.02. u 11 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine;
  • Niš 18.02. u 11 časova u sali Skupštine Grada Niša, Nikole Pašića 24;
  • Beograd, 19.02. u 11 časova u Narodnoj biblioteci Srbije, Skerlićeva 1.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, ulica Vlajkovićeva broj 3, 11 000 Beograd

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o muzejskoj delatnosti, obrazovana rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradila je prethodno navedeni Nacrt zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti sprovodi se u periodu od 15. januara do 4. fabruara 2021. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola održaće se po sledećem rasporedu:

  • u Novom Sadu, 18. januara 2021. godine, u 12 časova, u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1;
  • u Nišu 25. januara 2021. godine, u 12 časova, u zgradi Oficirskog doma, Dobrička 2;
  • u Beogradu, 29. januara 2021. godine, u 12 časova, u Domu Narodne skupštine (mala sala), Trg Nikole Pašića 13.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonmuzejskadelatnost@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, ulica Vlajkovićeva broj 3, 11 000 Beograd

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru u kulturi

U postupku pripreme akata kojim se uređuje oblast kulture, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru u kulturi (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 04. januara do 25. januara 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje kulturnog sistema: predstavnici državnih organa, ustanove u oblasti kulture, udruženja, umetnici i dr.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja na e-mail: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3.