Komisije za izbor projekata u oblasti javnog informisanja u 2020. godini.

Komisije za izbor projekata u oblasti javnog informisanja u 2020. godini

 

I Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije

 • Stevan Ristić (predlog Asocijacije medija)
 • Dr Ana Martinoli (predlog Asocijacije nezavisnih elektronskih medija)
 • Nada Gagić (predlog Asocijacije nezavisnih elektronskih medija)
 • Dušan Miljković (nezavisni stručnjak za medije)
 • Petar Bošković (nezavisni stručnjak za medije)

 

II Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio

 • Filip Mladenović (predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije)
 • Edib Honić (predlog Udruženja novinara Srbije)
 • Ana Jovanović  (predlog Društva novinara Niša)
 • Branislav Sančanin (nezavisni stručnjak za medije)
 • Slađana Aleksić (nezavisni stručnjak za medije)

 

III Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija

 • Maja Rakovic (predlog Udruženja radio-stanica RAB Srbija)
 • Izabela Branković (predlog Asocijacije medija)
 • Olivera Milošević (predlog Udruženja novinara Srbije)
 • Đorđe Kovačević (nezavisni stručnjak za medije)
 • Mugdim Šehalić (nezavisni stručnjak za medije)

 

IV Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije

 • Gordana Suša (predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije)
 • Olivera Kovačević (predlog Udruženja novinara Srbije)
 • Petar Denda (predlog Udruženja sportskih novinara Srbije)
 • Miodrag Miljković (nezavisni stručnjak za medije)
 • Srđan Conić (nezavisni stručnjak za medije)

 

V Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona

 • Dragana Pejović (predlog Udruženja novinara Srbije)
 • Zvonko Damnjanović (predlog Lokal presa)
 • Ninoslav Smiljković (predlog Profesionalnog udruženja novinara Srbije)
 • Olivera Marković (nezavisni stručnjak za medije)
 • Dejan Gligorijević (nezavisni stručnjak za medije)

 

VI Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija

 • Slobodan Radičević (predlog Udruženja novinara Srbije)
 • Nikola Lazić (predlog Lokal presa)
 • Nebojša Veličković (predlog Društva novinara Niša)
 • Slobodan Stanković (nezavisni stručnjak za medije)
 • Ljubica Zdravković Džonov (nezavisni stručnjak za medije)

 

VII Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina

 • Aleksandra Šanjević (predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije)
 • Stevica Bjelkić (predlog Društva novinara Vojvodine)
 • Ivica Šmit (predlog Asocijacije Radio-televizija Srbije)
 • Marina Dimitrić (nezavisni stručnjak za medije)
 • Olga Drecun (nezavisni stručnjak za medije)

 

VIII Konkurs za sufinansiranje projekata  proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom

 • Branimir Grulović (predlog Društva novinara Niša)
 • Stojan Marković (predlog Lokal presa)
 • Biljana Ratković Njegovan (predlog Društva novinara Vojvodine)
 • Tina Dragićević (nezavisni stručnjak za medije)
 • Biljana Selaković (nezavisni stručnjak za medije)

 

IX Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja

 • Violeta Kecman (predlog Asocijacije nezavisnih elektronskih medija)
 • Zlata Kureš (nezavisni stručnjak za medije)
 • Miroslav Živković (nezavisni stručnjak za medije)
 • Lidija Obradović (nezavisni stručnjak za medije)
 • Danijela Jankov (nezavisni stručnjak za medije)

 

Rešenja o imenovanju članova Komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja se nalaze na stranici: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi