Komisija za Hilandar

Komisija za Hilandar (u daljem tekstu: Komisija) obrazovana je rešenjem Vlade 24 broj: 119-1307 /2013 od 22. februara 2013. godine («Službeni glasnik RS» broj 18/13).

Radni zadatak:

Zadatak Komisije je da predlaže aktivnosti, programe i poslove koji se odnose na očuvanje i negovanje istorijskih, verskih i kulturnih tradicija Hilandara, praćenje radova i stanja pokretne i nepokretne imovine Hilandara, obnovu i rekonstrukciju postojećih objekata, kao i izgradnju novih objekata Hilandara, obnovu i rekonstrukciju istorijskih i kulturnih spomenika koji su u sastavu Hilandara (freske, ikone, rukopisi i dr.), organizaciju proslava značajnih datuma iz istorije Hilandara, razmatranje izveštaja i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno-istorijskih spomenika Hilandara.

Komisiju čine: 

 • Vladan Vukosavljević, predsednik, ministar kulture i informisanja

 • Danijela Vanušić, zamenik predsednika, pomoćnik ministra kulture i informisanja

Članovi:

 • dr Vladeta Janković;
 • Njegovo Preosveštenstvo Episkop žički G. Justin;
 • akademik Gojko Subotić, Srpska akademija nauka i umetnosti;
 • akademik Dimitrije Stefanović, Srpska akademija nauka i umetnosti;
 • prof. dr Zoran Rakić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 •  Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spome  nika kulture Novi Sad;
 • Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandar;
 • Vladimir Trijić, arheograf, bibliotekar, Narodna biblioteka Srbije;
 • prof. dr Mirko Kovačević, arhitekta u penziji;
 • Dragoljub Todorović, arhitekta, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • mr Vladimir Bulajić, slikar, konzervator savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • mr Svetislav Nikolić, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu.

Sekretar Komisije:

 • Miloš Gajić, Ministarstvo kulture i informisanja