Komisija za izdavanje dozvola za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja

Komisija za izdavanje dozvola za arheološka iskopavanja i istraživanja (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana je rešenjem Ministarstva kulture i informisanja broj: 119-01-52/2018-02 od 19. marta 2018.godine.

Delokrug rada Komisije je:

                  –    razmatranje zahteva i projekata za istraživanja i iskopavanja arheoloških nalazišta radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje tih radova;

                  –    uvid u izveštaje i dokumentaciju o prethodno obavljenim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima, kao i preduzetim merama tehničke zaštite nalazišta i nalaza i

                  –    predlaganje mera tehničke zaštite nalazišta i nalaza, kao i mera za njihovo čuvanje i održavanje u toku arheoloških iskopavanja i istraživanja.

                        Komisija može predložiti Ministarstvu kulture izdavanje dozvola za arheološka iskopavanja i istraživanja samo ako je podnosilac zahteva za izdavanje dozvole ispunio sledeće uslove:

                  –    da je zakonom ovlašćen za vršenje arheoloških iskopavanja i istraživanja

                  –    da je sačinjen projekat o istraživanju arheološkog nalazišta

                  –    da su kadrovi koji obavljaju iskopavanja i istraživanja stručni i odgovorni za odnos prema istraživanju i nalazima koji se tom prilikom otkriju

                  –    da su predviđene odgovarajuće mere zaštite nalaza i nalazišta i da su obezbeđeni stručni i odgovorni kadrovi za sprovođenje tih mera

                  –    da su za istraživanja i iskopavanja, kao i za sprovođenje mera zaštite nalazišta i nalaza obezbeđena finansijska sredstva i odgovarajuća oprema  i

                  –    da su ispunjene sve zakonske obaveze oko vođenja i predaje propisane dokumentacije.

 

Komisiju čine:

predsednik:

  • prof. dr Slaviša Perić, naučni savetnik Arheološkog instituta u Beogradu;

članovi:

  • dr Dejan Radičević, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu;
  • Marina Bunardžić, arheolog, konzervator savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd;
  • Dragan Anđelić, arheolog, konzervator savetnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad;
  • dr Adam Crnobrnja, arheolog muzejski savetnik u Narodnom muzeju u Beogradu;
  • mr Gordana Karović, arheolog, muzejski savetnik u Muzeju Nauke i tehnike;
  • Olivera Marković, arheolog, viši savetnik u Sektoru za kulturno nasleđe u Ministarstvu kulture i informisanja.

Sekretar Komisije je Olivera Ignjatović, samostalni savetnik u Sektoru za kulturno nasleđe Ministarstva kulture i informisanja.