Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđe

NACIONALNI KOMITET ZA NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE

Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasleđu (u daljem tekstu: Komitet), obrazovan je rešenjem Ministarstva kulture i informisanja broj: 119-01-207/2016-02 od 11. oktobra 2016. godine                                                                  

Zadatak Komiteta

 Usvaja i razrađuje strategiju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije; učestvuje u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva u cilju uključivanja domena nematerijalnog kulturnog nasleđa; razmatra i usvaja kriterijume i metodologiju za upis u nacionalni registar; razmatra i usvaja mere zaštite i očuvanja registrovanog nematerijalnog kulturnog nasleđa, razmatra i usvaja predloge za upis u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa; usvaja i nadzire nacionalni sistem za implementiranje programa UNESKO Živi čuvari baštine; usvaja i predlaže nominaciju nematerijalnih kulturnih dobara na Reprezentativnu Listu i Listu za hitno očuvanje ugrožene nematerijalne kulturne baštine UNESKO-a; prati sprovođenje UNESKO-ve Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i izrađuje godišnji izveštaj UNESKO-vom Komitetu o implementaciji Konvencije. 

Obaveze proistekle iz UNESKO-ve Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa ostvaruju se preko Nacionalne komisije UNESKO-a Stalne delegacije  Republike Srbije pri UNESKO-u.

Predsednik:

prof. dr Danijel Sinani, antropologredovni profesor na Filozofskom  fakultetu u Beogradu, Odeljenje za antrologiju i etnologiju;

Članovi:

dr Danka Lajić Mihajlović, etnomuzikolog, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU;

prof. dr Aleksandar Milanović, vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu;

prof. dr Ljiljana Gavrilović, etnolog – antropolog, naučni savetnik u Etnografskom institutu SANU i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za antroplologiju i etnologiju;

dr Biljana Đorđević, muzejski savetnik, arheolog, Narodni muzej u Beogradu;

Vladan Radovanović, istoričar umetnosti, teolog, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve,

mr Mila Karas, biolog, muzejski savetnik u penziji;

Danijela Filipović, etnolog, Etnografski muzej u Beogradu – Centar za nematerijalno kulturno nasleđe;

Olivera Ignjatović, savetnik u Sektoru za kulturno nasleđe Ministarstva kulture i informisanja

Za sekretara Nacionalnog komiteta imenuje se Nevenka Mihajlović,

savetnik u Sektoru za kulturno nasleđe Ministarstva kulture i informisanja.