Radna grupa za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti

Članovi Radne grupe:

  • Prof. dr Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu;
  • Jasmina Ninkov, direktor Biblioteke grada Beograda i predsednik Bibliotekarskog društva Srbije;
  • Milena Mirić, sekretar Biblioteke Matice srpske;
  • Vladimir Šekularac, načelnik Odeljenja za istraživanje i razvoj bibliotečko-informacionog sistema Narodne biblioteke Srbije;
  • Tatjana Bojić Jurić, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.

Sekretar Radne grupe je Vanja Marković, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja