Komisije za izbor projekta u oblasti javnog informisanja u 2016. godini

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2016. godini  

1. Dragan Kocić  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

2. Zoran Ćulafić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Miloš  Katić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Ivana Vučićević  (nezavisni stručnjak);

5. Zorica Radovanović  (predlog Kancelarije za Kosovo i Metohiju);          

Sekretar komisije: Ivana Đurić  ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinaniranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2016. godini  

1. Željko Bodrožić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

2. Maja Rakovic  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Slobodan Krajinović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Dušanka Popović (predlog Kancelarije za ljudska i manjinska prava);

5. Milan Petković (nezavisni stručnjak).

Sekretar komisije: Ivana Đurić   ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2016. godini

1. Snežana Milošević  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

2. Čaba Presburger  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Goran Vladković  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Ilir Gaši ( Fondacija Slavko Ćuruvija);

5. Ivanka Jovanović (Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom).

Sekretar komisije: Borka Rajšić borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2016godini

1. Petar Jeremić (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

2. Ferenc Berček  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Veselin Simonović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Biljana Lukić (predlog Zaštitnika građana);

5. Bojan Cvejić (predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti).

Sekretar komisije: Borka Rajšić borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini

1. Vladimir Radomirović (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

2. Stojan Marković  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Lidija Obradović  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Siniša Isakov (nezavisni stručnjak);

5. Olga Milojević (Ministarstvo spoljnih poslova-Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu).

Sekretar komisije: Borka Rajšić borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini, u kategoriji produkcija

1. Stevan Ristić  (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

2. Nino Brajović  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Zorica Višnjić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Rastislav Durman (nezavisni stručnjak);

5. Suzana Jovanić (nezavisni stručnjak).

Sekretar komisije: Olga Drecun olga.drecun@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini, u kategoriji elektronskih medija

1. Mihajlo Kovač  (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacia);

2. Dalila Ljubičić  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Dinko Gruhonjić  (predlog novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

4. Olivera Zekić (Regulatorno telo za elektronske medije);

5. Sibina Golubović  (nezavisni stručnjak).

Sekretar komisije: Borka Rajšić borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini, u kategoriji štampanih medija

1. Olivera Kovačević (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);

2. Mitko Jakovlevski  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

3. Natalija Bratuljević  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);

4. Gordana Novaković (Savet za štampu);

5. Zoran Papić (nezavisni stručnjak).

Sekretar komisije: Borka Rajšić borka.rajsic@kultura.gov.rs