Komisije za izbor projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2016. godini

Članovi komsije za Konkurs  za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2016. godini

  • Jasna Dimitrijević
  • Biljana Srbljanović
  • Asja Radonjić
  • Vuk Vidor

 

Član i sekretar komisije: Jagoda Stamenković jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2016. godini

  • Aleksandar Jerkov
  • Srđan Srdić

 

Član i sekretar komisije: Mladen Vesković mladen.veskovic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini

  • Boško Suvajdžić
  • Danijela Filipović
  • Selena Rakočević

 

Sekretar komisije: Mladen Vesković mladen.veskovic@kultura.gov.rs