Komisije za izbor projekata u oblasti savremenog stvaralaštva u 2017. godini

KOMISIJA ZA OBLAST MUZIKE (Stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

 1. Docent Miroslav Pavlović, Akademija umetnosti u Novom Sadu
 2. Dr um. Ognjen Popović, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
 3. Tihomir Jakšić, muzički umetnik, muzički producent u RDU RTS (predsednik komisije)

 

KOMISIJA ZA OBLAST UMETNIČKE IGRE - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (Stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

 1. Aleksandar Ilić, baletski umetnik (predsednik komisije)
 2. Sonja Lapatanov, baletska umetnica, generalni sekretar Beogradske sekcije Međunarodnog saveta za igru CID UNESCO
 3. Ašhen Ataljanc, primabalerina, osnivač Škole igre Ašhen Ataljanc, balet majstor

 

KOMISIJA ZA OBLAST POZORIŠNE UMETNOST (Stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)

 1. Jovanka Karaulić, doktorant Fakulteta dramskih umetnosti, direktor producentske kuće AKCIJA PRODUKCIJA (predsednik komisije)
 2. Gordana Marić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
 3. Stevan Bodroža, pozorišni reditelj

 

KOMISIJA ZA OBLAST FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije)

 1. Vuk Ršumović, reditelj i scenarista
 2. Miroljub Vučković, Filmski centar Srbije, sektor međunarodne saradnje (predsednik komisije)
 3. Feti Dautović, producent, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, u penziji

 

KOMISIJA ZA OBLAST KNjIŽEVNOSTI (Stvaralaštvo, prevodilaštvo)

 1. Prof. dr Aleksandar Milanović, Filološki fakultet u Beogradu
 2. Doc. dr Vladimir Simić, Filozofski fakultet u Beogradu
 3. Dragan Mraović, književni umetnik i prevodilac (predsednik komisije)
 4. Jasmina Ninkov, direktor Biblioteke grada Beograda
 5. Doc. dr Maja Radonić, Fakultet za kulturu i medije

 

KULTURNE DELATNOSTI NACIONALNIH MANjINA U REPUBLICI SRBIJI

 1. Dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU Beograd (predsednik komisije)
 2. Fahrudin Kladničanin, programski koordinator Akademske inicijative „Forum 10“
 3. Dr Monika Bela, viši lektor za predmet Mađarski jezik, Katedra za mađarski jezik i književnost, Filološki fakultet u Beogradu

 

KULTURNE DELATNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

 1. Darko Ivić, predsednik Udruženja Hendi centar Koloseum i direktor BOSIFESTA
 2. Prof. dr Goran Nedović, redovni profesor - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (predsednik komisije)
 3. Uroš Antić, psiholog i nastavnik psihologije

 

KULTURNE DELATNOSTI DECE I ZA DECU I MLADE

 1. Slobodanka Caca Aleksić, umetnički direktor pozorišta Puž
 2. Zefirino Grasi, generalni direktor „Politike a. d.“
 3. Vladislava Vojnović, pisac i scenarista

 

KOMISIJA ZA OBLAST LIKOVNE, PRIMENjENE VIZUELNE UMETNOSTI, DIZAJNA I ARHITEKTURE

 1. Dejan Đorić, likovni kritičar
 2. Gabriel Glid, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
 3. Đorđe Arnaut, umetnik

 

KOMISIJA ZA OBLAST PREVOĐENjA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI U INOSTRANSTVU U 2017. GODINI

 1. Prof. dr Saša Radojičić, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
 2. Zlata Kocić, pesnik i prevodilac
 3. Dr Jasmina Ahmetagić, Institut za srpsku kulturu Leposavić

 

KOMISIJA ZA  OBLAST KNjIŽEVNOSTI  PO KONKURSU ZA OTKUP PUBLIKACIJA ZA BIBLIOTEKE ZA 2017. GODINU

 1. Prof. dr Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka
 2. Doc. dr Slobodan Reljić, Učiteljski fakultet
 3. Prof. dr Predrag Marković, Institut za savremenu istoriju
 4. Mr Mileta Aćimović Ivkov, književnik i kritičar
 5. Prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet, direktor Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Beograd

 

KOMISIJA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE UMETNIČKIH DELA IZ OBLASTI VIZUELNIH UMETNOSTI ZA 2017.

 1. Gordana Stanišić, kustos, Narodni muzej u Beogradu
 2. Marija Vauda Pilipović, umetnik
 3. Igor Stepančić, umetnik