Komisija za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi

Komisija za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u  (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana je rešenjem Ministarstva kulture i informisanja broj: 119-01-105/2017-03 godine od 14. marta 2017.

Zadatak komisije:

Zadatak Komisije je da utvrdi koje od registrovanih udruženja u jednom području kulture ispunjava uslove reprezentativnosti i da sačini obrazloženi predlog, na osnovu koga će ministar kulture i informisanja doneti Rešenje o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, kao i da dostavi mišljenje ministru kulture i informisanja o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, na osnovu koga će ministar kulture i informisanja doneti Rešenje o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi.

Komisiju čine: 

Predsednik:

Duško Paunković, književni prevodilac

Članovi:       

Bojan Kovačević, dipl.inž.arh.  

Žarko Dragojević, filmski reditelj, scenarista, esejista i filmski kritičar  

Sunčica Milosavljević, pozorišna rediteljka

Adam N. Crnobrnja,  arheolog

Ivana Trišić, muzikolog i

Ilija Radulović, scenarista-reditelj scensko muzičkih programa