Komisije za izbor projekta u oblasti javnog informisanja u 2017. godini

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2017. godini

 • Biljana Ratković (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Milenko Vasović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Dragan Đorđević (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Marko Nedeljković (nezavisni stručnjak za medije);
 • Ninoslav Jovanović (nezavisni stručnjak za medije).

Sekretar komisije: Dragica Blagojević, dragica.blagojevic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za  sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2017. godini

 • Prof. dr Stanko Crnobrnja (nezavisni stručnjak za medije);
 • Vladimir Radomirović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Maja Rakovic (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Ivica Videnović  (nezavisni stručnjak za medije);
 • Stevan Ristić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).

Sekretar komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i novinske agencije u 2017. godini

 • Gordana Novaković (nezavisni stručnjak za medije);
 • Dragan Dobrašinović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Ferenc Berček (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Boban Tomić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).
 • Dušan Nikolić (nezavisni stručnjak za medije).

Sekretar komisije: Ivana Đurić  ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Članovi  komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini

 • Vlado Radulović (Kancelarija za ljudska i manjinska prava);
 • Željko Bodrožić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Marina Krstić Blažić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Svetozar Raković  (predlog  novinarskih udruženja i medijskih  asocijacija);
 • Zlatko Čobović (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).

Sekretar komisije: Ivana Đurić  ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2017. godini  

 • Petar Jeremić  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Slobodan Krajnović  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Ljiljana Manić  (nezavisni stručnjak za medije);
 • Boban Mitić (nezavisni stručnjak za medije);
 • Stojan Marković  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).

Sekretar komisije: Ivana Đurić  ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2017. godini

 • Snežana Milošević (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Zoran Ćulafić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Fahrudin Kladničanin (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Ivana Mićević  (nezavisni stručnjak za medije);
 • Ivanka Jovanović (nezavisni stručnjak za medije).

Sekretar komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2017. godini

 • Jelka Jovanović  (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 • Slavica Kovačević  (nezavisni stručnjak za medije);
 • Olga Milojević (Ministarstvo spoljnih poslova-Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu);
 •  Slobodan Ćirić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija);
 •  Budimir Ničić (predlog novinarskih udruženja i medijskih asocijacija).

Sekretar komisije: Borka Rajšić, borka.rajsic@kultura.gov.rs

         

Članovi komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2017. godini

 • Nikola Trklja (nezavisni stručnjak za medije);
 • Olga Drecun (nezavisni stručnjak za medije);
 • Ćenan Hetemi (nezavisni stručnjak za medije);
 • Veljko Lalić  (nezavisni stručnjak za medije);
 • Uroš Marković (nezavisni stručnjak za medije).

Sekretar komisije: Dragica Blagojević, dragica.blagojevic@kultura.gov.rs