Komisije za izbor projekta u oblasti kulturnog nasleđa u 2018. godini

Istraživanje, zaštita i korišćenje NEPOKRETNOG kulturnog nasleđa

mr Vladimir Bulajić, konzervator restaurator,savetnik u Republičkom  zavodu za zaštitu spomenika kulture;

Brana Stojković Pavelka, arhitekta, konzervator-savetnik u penziji, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

MA Nenad  Lajbenšperger, istoričar,savetnik u Republičkom zavoda za zaštitu spomenika kulture;

 

Istraživanje, zaštita i korišćenje ARHEOLOŠKOG nasleđa

mr Maja Đorđević, arheolog,konzervator-savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu

spomenika kulture

Aca Đorđević, arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu

Nataša Cerović, arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu

 

Istraživanje, zaštita i korišćenje MUZEJSKOG nasleđa

mr Katarina Mitrović, viši kustos istoričar umetnosti, Istorijski muzej Srbije

dr Snežana Mišić, viši kustos istoričar umetnosti, Galerija matice srpske Novi Sad,

M.A Jovan Božinović, muzejski savetnik, konzervator u Muzeju nauke i tehnike.

               

Istraživanje, zaštita i korišćenje ARHIVSKE GRAĐE

dr Ljubinka Škodrić, arhivski savetnik, Arhiv Srbije,

Slavica Solomon,  arhivski savetnik, Arhiv Srbije,

Zlatibor Marković, arhivski savetnik, Arhiv Srbije.

 

Istraživanje, zaštita i očuvanja NEMATERIJALNOG nasleđa

dr Miloš Matić, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju

Vesna Bižić Omčikus, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju,

 Draginja Maskareli,  viši kustos u Muzeju primenjene umetnosti,

   

Istraživanje, zaštita i korišćenje STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE       

Vladimir Šekularac, bibliotekar savetnik u penziji,

Vesna Stevanović, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac Sektora Virtuelna biblioteka Srbije,

Dragana Peruničić, viši bibliotekar u Odeljenju posebnih fondova u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

 Bibliotečko-informaciona delatnost

Dragana Peruničić, viši bibliotekar u Odeljenju posebnih fondova u Narodnoj biblioteci Srbije.

Vladimir Šekularac, bibliotekar savetnik u penziji

Vesna Stevanović, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac Sektora Virtuelna biblioteka Srbije,