Komisije za izbor projekata u oblasti kulturnog nasleđa u 2019. godini

Komisija za izbor projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja ARHEOLOŠKOG NASLEĐA

 • mr Maja Đorđević -  arheolog, konzervator-savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture
 • Aca Đorđević - arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu
 • Nataša Cerović -  arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu

 

Komisija za izbor projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

 • MA Nenad Lajbenšperger -  istoričar, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd
 • mr Vladimir Bulajić – slikar, konzervator restaurator, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd
 • Brana Pavelka Stojković – arhitekta, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd u penziji

 

Komisija za izbor projekata iz oblastiprikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja NEMATERIJALNIM KULTURNIM NASLEĐEM

 • Svetlana Ćaldović Šijaković - etnolog, viši kustos, direktor Muzeja na otvorenom „Staro   selo“ Sirogojno,
 • Draginja Maskareli -  viši kustos u Muzeju primenjene umetnosti,
 • dr Miloš Matić -  muzejski savetnik u Etnografskom muzeju.

 

Komisija za izbor projekata iz oblasti prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja ARHIVSKOM GRAĐOM

 • Vera Filipović - arhivski savetnik, Arhiv Srbije,
 • Slavica Solomun -  arhivski savetnik, Arhiv Srbije,
 • Zlatibor Marković -  arhivski savetnik, Arhiv Srbije.

 

Komisija  za izbor projekata u oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE

 • Vladimir Šekularac -  bibliotekar savetnik u penziji,
 • Vesna Stevanović -  zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac Sektora Virtuelna biblioteka Srbije,
 • Mr Ivana Todorović -  viši bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

Komisija za izbor projekata iz oblasti BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI

 • Vladimir Šekularac -  bibliotekar savetnik u penziji,
 • Vesna Stevanović - zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac Sektora Virtuelna biblioteka Srbije,
 • Mr Ivana Todorović -  viši bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

Komisija za  izbor projekata iz oblastotkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja MUZEJSKOG  NASLEĐA

 • Mr Katarina Mitrović, istoričar umetnosti, viši kustos uIstorijskom muzeju Srbije;
 • MA Jovan Božinović, muzejski savetnik, konzervator u Muzeju nauke i tehnike;
 • Biljana Crvenković, istoričar umetnosti, viši kustos u Muzeju primenjene umetnosti.