Radna grupa u oblasti zaštite nepokretnih kulturnih dobara i dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda, koja se nalaze van teritorije republike srbije

Čanovi Radne grupe:

  1. Prof. dr Dragan Vojvodić, istoričar umetnosti, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; predsednik
  2. Ivana Ranković, istoričar umetnosti–konzervator, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd; zamenik predsednika
  3. Prof. Radomir Samardžić, akademski slikar, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
  4. Prof. dr Perica Špeher, arheolog, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  5. dr Emina Zečević, arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu;
  6. dr Slavica Vujović, arhitekta-konzervator, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin;
  7. Vojin Nikolić, tehnolog–konzervator, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd;
  8. Žiža Stojičić Dragićević, etnolog–konzervator, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš;