Srpski deo međudržavnog koordinacionog odbora za implementaciju plana upravljanja stećcima

Članovi:

  1. Aleksandra Kovač, Ministarstvo spoljnih poslova
  2. Olivera Marković, Ministarstvo kulture i informisanja
  3. Miroslava Turković , Ministarstvo kulture i informisanja
  4. Maja Đorđević, Republički zavod za zštitu spomenika kulture