Radna grupa za izradu elektronskog registra podataka u vezi sa otuđenim i nestalim umetničko-istorijskim predmetima

Članovi radne grupe: 

 1. Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture i informisanja; predsednik
 2. Gordana Gavrić, poseban savetnik; zamenik predsednika
 3. Vladimir Davidović, pomoćnik ministra pravde;
 4. Dejan Burmaz, šef Odseka za suzbijanje krijumčarenja kulturnih dobara, Odeljenja za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 5. Nebojša Anđelković, načelnik Odeljenja za obaveštajne poslove, Uprava carina Ministarstvo finansija;
 6. Goran Vukosavljević, šef odseka za lokalno obaveštajni rad/Odeljenje za obaveštajne poslove, Uprava carina Ministarstva finansija, zamenik člana;
 7. Svetlana Jovanović, Kabinet predsednice Vlade;          
 8. Gordana Stevanović, viša savetnica Ministarstvo kulture i informisanja;
 9. Olivera Marković, viša savetnica, Ministarstvo kulture i informisanja,
 10. Olivera Ignjatović, samostalna savetnica u Sektoru za kulturno nasleđe,
 11. Jelena Bratonožić, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u  oblasti kulture, Ministarstvo kulture i informisanja;
 12. Đuro Radović, Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti, Ministarstvo kulture i informisanja.