Komisije za izbor projekata u oblasti kulturnog nasleđa u 2020. godini

Komisija za izbor projekata iz oblasti prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja ARHIVSKOM GRAĐOM

 1. Vera Filipović - arhivski savetnik, Arhiv Srbije,
 2. Slavica Solomun -  arhivski savetnik, Arhiv Srbije,
 3. Zlatibor Marković -  arhivski savetnik, Arhiv Srbije.

 

Komisija za izbor projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja ARHEOLOŠKOG NASLEĐA

 1. Mirjana Blagojević -  arheolog, konzervator-savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture
 2. Aca Đorđević - arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu
 3. Nataša Cerović -  arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu

 

Komisija za  izbor projekata iz oblastBIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI  

 1. Vladimir Šekularac, bibliotekar savetnik u penziji,
 2. Vesna Stevanovićzamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac Sektora Virtuelna biblioteka Srbije,
 3. Mr Ivana Todorović, viši bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

Komisija  za izbor projekata u oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE

 1. Vladimir Šekularac, bibliotekar savetnik u penziji,
 2. Vesna Stevanovićzamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac Sektora Virtuelna biblioteka Srbije,
 3. Mr Ivana Todorović, viši bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

Komisij za izbor projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i  korišćenja MUZEJSKOG  nasleđa

 1. Mr Katarina Mitrović, istoričar umetnosti, viši kustos u Istorijskom muzeju Srbije;
 2. M.A Jovan Božinović, muzejski savetnik, konzervator u Muzeju nauke i tehnike;
 3. Biljana Crvenković, istoričar umetnosti, viši kustos u Muzeju primenjene umetnosti;
 4. Mr Sanja Grujičić Cupać, sekretar Komisije, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.

                         

Komisija za izbor projekata iz oblastiprikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja NEMATERIJALNIM KULTURNIM NASLEĐEM

 1. Svetlana Ćaldović Šijaković - etnolog, viši kustos, direktor Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno,
 2. Draginja Maskareli -  viši kustos u Muzeju primenjene umetnosti,
 3. dr Miloš Matić -  muzejski savetnik u Etnografskom muzeju.

 

Komisija za izbor projekata iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

 1. MA Nenad Lajbenšperger -  istoričar, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd
 2. mr Vladimir Bulajić – slikar, konzervator restaurator, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd
 3. Brana Pavelka Stojković – arhitekta, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograd u penziji