Radna grupa za utvrđivanje spiskova i istorijata pokretnih predmeta koji su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja

Radna grupa za utvrđivanje spiskova i istorijata pokretnih predmeta koji su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja a koji se nalaze u okviru Dvorskog kompleksa na Dedinju u Beogradu i drugim ustanovama zaštite kulturnih dobara, a koji pokretni predmeti mogu sa istog osnova biti predmet interesovanja Radne grupe (Rešenje Ministarstva kulture i informisanja, broj: 119-01-99/2019-02 od 27.03. 2019. godine, o obrazovanju Radne grupa za utvrđivanje spiskova i istorijata pokretnih predmeta koji su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja a koji se nalaze u okviru Dvorskog kompleksa na Dedinju u Beogradu).

U Radnu grupu imenovani su:

- Sonja Zimonić, posebni savetnik ministra kulture i informisanja;

- Vladimir Kojičin, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja;

- Svetlana Mitić, muzejski savetnik, Muzej savremene umetnosti;

-Tatjana Bojić Jurić, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja;

- Alison Endrjuz, istraživač Istorije, Fond Kraljevski Dvor;

- Andrija Šošić, istraživač Istorije, Fond Kraljevski Dvor;

- Vidak Orlović, istraživač Istorije, Fond Kraljevski Dvor;

-. Uroš Perezanović, istraživač Istorije, Fond Kraljevski Dvor.

(Rešenje o dopunama Rešenja Ministarstva kulture i informisanja, broj: 119-01-99/2019-02 od 04.12.2019. godine, o obrazovanju Radne grupa za utvrđivanje spiskova i istorijata pokretnih predmeta koji su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja a koji se nalaze u okviru Dvorskog kompleksa na Dedinju u Beogradu – (dopunjen je i naziv Radne grupe)).