Ministarstvo kulture i informisanja zbog ometanja novinara tokom obavljanja svog posla prethodnih dana, skreće pažnju svim licima koja smatraju da je o njima objavljena neistinita, nepotpuna ili netačno preneta informacija, da bi trebalo da koriste zakonom predviđena sredstva, kao što su pravo na odgovor ili pravo na ispravku, a ne da o tome polemišu sa novinarima slanjem sms poruka u kojima iznose insinuacije i uvrede na račun novinara.