Решење о образовању и именовању Радне групе за решавање проблема у вези са коришћењем Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић"