Комисије за избор пројеката у области културног наслеђа за 2014. Годину

Заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа

1. Проф. др Светлана Пејић, Републички завод за заштиту споменика културе, конзерватор – саветник; ванредни професор Академије за конзервацију и рестаурацију СПЦ;

2. Доц. др Гордана Милошевић, Архитектонски факултет у Београду;

3. Др Данијела Королија Црквењаков, в.д. управника Галерије Матице српске;

4. Др Невена Дебљовић Ристић, Републички завод за заштиту споменика културе, конзерватор-саветник;

5. МА Немања Смичиклас, Републички завод за заштиту споменика културе, сликар-конзерватор.

Заштита, очување и презентација археолошког наслеђа

1. Мр Слободан Фидановски, Народни музеј у Београду, музејски саветник;

2. Драган Анђелић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, археолог – саветник;

3. Вера Крстић, Народни музеј у Београду, музејски саветник;

4. Ненад Радојчић, Народни музеј у Београду, музејски саветник;

5. Аца Ђорђевић, Народни музеј у Београду, музејски саветник.

Заштита, очување и презентација музејског наслеђа

1. Мрђан Бајић, ликовни уметник, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду;

2. Др Душица Бојић, Историјски музеј Србије, музејски саветник;

3. Мр Драгана Ковачић, Народни музеј у Београду, музејски саветник;

4. Мр Софија Кајтез, Народни музеј у Београду, рестауратор – саветник;

5. МА Снежана Мишић, Галерије Матице српске, виши кустос.

Заштита, очување и презентација архивске грађе

1. Проф. др Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ;

2. Мр Миливој Бешлин, Покрајински секретаријат за културу и информисање;

3. Златибор Марковић, Архив Србије, архивски саветник;

4. Нада Петровић, Архив Југославије, архивски саветник;

5. Александар Марковић, Архив Србије, архивист.  

Заштита, очување и презентација нематеријалног наслеђа

  1. Проф. др Нице Фрациле, Академија уметности у Новом Саду;

  2. Др Весна Марјановић, Етнографски музеј, музејски саветник;

  3. Др Мирјана Менковић, Етнографски музеј, музејски саветник;

  4. Мр Марко Стојановић, Етнографски музеј, виши кустос;

  5. Драгиња Маскарели, Музеј примењене уметности, виши кустос.    

Заштита, очување и презентација старе и ретке библиотечке грађе; Библиотечко-информациона делатност

1. Проф. др Татјана Суботин Голубовић, Филозофски факултет у Београду, начелница Одељења за археографију Народне библиотеке Србије;

2. Мр Душица Грбић, руководилац Одељења старе и ретке књиге у Библиотеке Матице српске, археограф - саветник;

3. Тамара Бутиган Вучај, начелница Одељења за међународну сарадњу и међународне пројекте Народне библиотеке Србије;

4. Марија Јованцаи, руководилац Одељења каталошко-библиографске обраде Библиотеке Матице српске, библиограф - саветник;

5. Владислав Бајац, књижевник.