Радна група за израду нацрта закона о изменама и допунама закона о обавезном примерку публикација

Чланови Радне групе:

  • Проф. др Александар Јерков, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и директор Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду;
  • Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда и председник Библиотекарског друштва Србије;
  • Милена Мирић, секретар Библиотеке Матице српске;
  • Владимир Шекуларац, начелник Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система Народне библиотеке Србије;
  • Татјана Бојић Јурић, самостални саветник у Министарству културе и информисања.

Секретар Радне групе је Вања Марковић, самостални саветник у Министарству културе и информисања