Комисије за избор пројекта у области културног наслеђа у 2017. години

1. Истраживање, заштита и коришћење НЕПОКРЕТНОГ културног наслеђа

Састав Конкурсне комисије:

Брана Стојковић Павелка, архитекта, конзерватор-саветник у пензији, Републички завод за заштиту споменика културе, председник,

др Светлана Пејић, историчар уметности, конзерватор-саветник, Републички завод за заштиту споменика културе, члан, 

Естела Живков Радоњић, етнолог-конзерватор-саветник, Републички завод за заштиту споменика културе, члан. 

 

2. Истраживање, заштита и коришћење АРХЕОЛОШКОГ наслеђа

Састав Конкурсне комисије:

др Емина Зечевић, археолог, музејски саветник, Народни музеј у Београду (председница УО Археолошког института), председник,

мр Маја Ђорђевић, археолог, конзерватор-саветник, Републички завод за заштиту споменика културе, члан.

др Снежана Голубовић, Археолошки институт, члан. 

 

3. Истраживање, заштита и коришћење МУЗЕЈСКОГ наслеђа

Састав Конкурсне комисије:

мр Олга Васић, ботаничар, музејски саветник у пензији, Природњачки музеј, председник,

мр Љиљана Милетић Абрамовић,историчар уметности, музејски саветник, Музеј примењене уметности, члан,

др Александар Булатовић, археолог, Археолошки институт, Београд, члан.

                   

4. Истраживање, заштита и коришћење АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Састав Конкурсне комисије:

Златибор Марковић, архивски саветник, Архив Србије, председник,

Нада Петровић, архивски саветник у пензији, члан

Александар Марковић, архивски саветник, Архив Србије,члан.

 

5. Истраживање, заштита и очувања НЕМАТЕРИЈАЛНОГ наслеђа

Састав Конкурсне комисије:

Драгиња Маскарели, виши кустос, Музеј примењене уметности , председник Комисије

Лаура Барна, историчар уметности , члан

др Мелита Милин, научни саветник, директор Музиколошког института САНУ, члан.

 

6. Истраживање, заштита и коришћење СТАРЕ И РЕТКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ       

Састав Конкурсне комисије:

др Владан  Тријић, начелник Одељења за археографију НБС, председник,

мр Вера Петровић,библиотекар саветник,руководилац одеења за матичну делатност УБ Светозар Марковић, Београд, члан,

Владимир Шекуларац, начелник Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система-Матичног одељења НБС, члан.

 

7. Библиотечко-информациона делатност

 Састав Конкурсне комисије:

Весна Стевановић, заменик управника НБС и руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије, председник,

мр Вера Петровић,библиотекар саветник,руководилац одељења за матичну делатност УБ Светозар Марковић, Београд, члан,

Владимир Шекуларац, начелник Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система-Матичног одељења НБС, члан.