Комисијa за избор пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2018. години

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 

Слађана Бојковић, музејски саветник, Начелник Одељења музејске документације, Историјски музеј Србије, председник комисије

Мирољуб Стојановић, Начелник Одељења за одржавање и развој рачунарско-информатичког система, Народна библиотека Србијe

Ивана Нешков- Репић, ист оричар уметности, помоћник директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада