Решења о именовању чланова комисија за конкурсе у области јавног информисања у 2022. години

 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за радио у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области културе у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисију за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије у 2022. години
 • Решење о поништавању Решења за Комисију за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизије у 2022. години
 • Решење о именовању чланова Комисију за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизије у 2022. години 24.05.2022.