Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство културе и информисања су децембра 2019. године донели заједничко Упутство о примени појединих одредби Закона о планирању и изградњи и Закона о културним добрима у циљу ефикаснијег издавања локацијских услова, а тиме и и бржег издавања дозвола за изградњу.