У Београду је ових дана завршена обимна реконструкција и санација објекта Централног института за конзервацију, коју је финансирала Влада Републике Србије – Министарство културе и информисања.