Влада Србије донела је данас Одлуку о преузимању оснивачких права над Музејом наивне и маргиналне уметности у Јагодини.