U Beogradu je ovih dana završena obimna rekonstrukcija i sanacija objekta Centralnog instituta za konzervaciju, koju je finansirala Vlada Republike Srbije – Ministarstvo kulture i informisanja.