Nakon što je 21. jula 2021. godine potpisan Sporazum o saradnji  na digitalizaciji Miroslavljevog jevanđelja g. Topalović obratio se medijima i uputio potpredsednici Vlade i ministru kulture i informisanja pismo koje sadrži niz pušalnih i na druge načine netačnih komentara i tvrdnji, ali ne govori o pitanju legalnosti i legitimnosti fototipskog izdanja niti njegovim odlikama sa stanovišta nauke i struke.