Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

У Сектору за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва обављају се послови који се односе на: координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације, дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и најширу координацију свих учесника у овом процесу; координацију са међународним организацијама и институцијама, са циљем сповођења ефикасне изградње дигиталне истраживачке инфраструктуре, која као изразито важну има компоненту заштите културног наслеђа у надлежности Владе Републике Србије; спровођење вертикалне, хоризонталне и међународне координације активности на изградњи дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и други послови из делокруга Сектора.

 

Контакт