У оквиру процеса приступања Републике Србије трогодишњем Пилот програму подршке копродукцијама серија (2023–2025), Европског фонда за подршку копродукције и дистрибуције креативних кинематографских и аудио-визуелних дела „Eurimages“ Савета Европе, Дирекција Фонда Еуримаж (Eurimages) – огранак ТВ серије, расписала je позив и доставила линк за два позива која су отворена за државе чланице у периоду од 2-31. октобра 2023. г. (Позиви су на енглеском и француском језику):