Комисија за Хиландар на седници у Министарству културе размотрила је и усвојила извештај о реализованим радовима и активностима у оквиру Програма обнове Светог манастира Хиландар за 2023. години, као и Програм рада и финансијског плана за 2024. годину.