Влада Републике Србије донела је данас на предлог министра културе Маје Гојковић Одлуку о формирању Радне групе за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.