У оквиру трогодишњег Пилот програма подршке копродукцијама серија (2023–2025), Европског фонда за подршку копродукције и дистрибуције креативних кинематографских и аудио-визуелних дела Eurimages Савета Европе, у коме Република Србија учествује, Дирекција Фонда Eurimages – ТВ серије, расписује нови позив у трајању од 4. марта до 9. априла о.г.