Министарство културе и информисања у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка организовало је трећу серију састанака са представницима репрезентативних удружења у култури, као субјектима који ће у будућности предлагати кандидате за признања за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина.