Министарство културе и информисања позива психодрамску саветницу  под супервизијом, психолошкиње без супервизије и друге раднике у области менталног здравља, потписнике Петиције, да обавесте јавност како се на њиховом, било стручном било свакодневном језику називају експлицитни прикази касапљења дечијих тела и да ли је редовно стање уравнотеженог духа да о таквим призорима машта или их црта на папиру.