Злакуско лончарство  уписано је данас на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, и тако постало четврти елемент на овој Унесковој листи из Републике Србије.