Министарство културе и информисања расписало је данас 10 конкурса из области јавног информисања за 2021. годину за које је опредељено 310 милиона динара, што је највиши износ до сада.

Први пут ове године расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области културе.

Расписани су и конкурси за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја: за радио, телевизије, за штампане медије и сервисе новинских агенција, за садржаје који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија, затим на језицима националних мањина, намењених особама са инвалидитетом, припадницима српског народа у земљама региона, као и oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда.

Конкурси, који трају до 12. фебруара, су расписани ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, као и за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповим, унапређивања професионалних и етичких стандарда промовишу.

Одлукe о расподели средстава биће донете најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Министарство културе и информисања позива новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсних комисија као и медијске стручњаке заинтересоване за учешће у раду комисија да се писаним путем  пријаве.

Детаљне информације и потребни формулари налазе се на линку: https://www.kultura.gov.rs/konkursi/30