Влада Републике Србије донела је данас Уредбу о подстицајима инвеститорима да у Републици Србији производе аудиовизуелна дела. Уредбу ће спроводити Министарство културе и информисања тако што ће додељивати средства подстицаја у области аудиовизуелне производње.